Công ty Luật Hùng Phí - Hung Phi Law Firm

Biểu mẫu về bảo hiểm

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS)
22-11-23 | 3:37
Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS)

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS) là biểu mẫu được ban hành kèm theo QĐ số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam. 1. Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS) Mẫu TK3-TS (Ban hành kèm theo QĐ số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH...

Xem thêm
contact me on zalo
error: Nội dung đã được thiết lập bản quyền!