Công ty Luật Hùng Phí - Hung Phi Law Firm

Biểu mẫu về dân sự

25-10-23 | 10:15
03 mẫu Hợp đồng thuê mặt bằng mới nhất

Hợp đồng thuê mặt bằng là một hợp đồng kinh doanh, bằng văn bản giữa bên thuê và bên cho thuê, việc sử dụng các cơ sở thuê để kinh doanh. Trong bài viết này Luật Hùng Phí sẽ giới thiệu đến bạn đọc 03 mẫu Hợp đồng thuê mặt bằng mới nhất. 1. Mẫu...

Xem thêm
25-10-23 | 5:11
Mẫu Văn bản phân chia tài sản thừa kế thông dụng

Dưới đây là Mẫu Văn bản phân chia tài sản thừa kế thông dụng. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ Hôm nay, ngày……tháng…..năm…… , tại ………………….. Chúng tôi gồm có: Ông (bà): …………………………………, sinh ngày: ………………………....

Xem thêm
24-10-23 | 10:33
Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh mới nhất

Hợp đồng cho thuê nhà là một trong những văn bản quan trọng thể hiện ý chí, sự thỏa thuận giữa người đi thuê nhà và người cho thuê nhà. Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh mới nhất. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...

Xem thêm
24-10-23 | 8:52
Mẫu di chúc viết tay chuẩn và hướng dẫn cách viết

Viết di chúc đúng quy định của pháp luật để di chúc có hiệu lực pháp lý là điều quan trọng. Dưới đây chúng tôi gửi đến Quý khách hàng 02 mẫu di chúc viết tay chuẩn và hướng dẫn cách viết. 1 Mẫu di chúc viết tay có người làm chứng CỘNG HÒA XÃ...

Xem thêm
17-09-23 | 8:52
Mẫu đơn kháng cáo mới nhất và hướng dẫn cách viết

Đơn kháng cáo là tiền đề để tóa án cấp trên trực tiếp xem xét lại một phần hoặc toàn bộ bản án. Dưới đây là mẫu đơn kháng cáo và hướng dẫn cách viết theo Mẫu số 54-DS quy định tại Danh mục 93 Biểu mẫu trong Tố tụng Dân sự ban hành kèm...

Xem thêm
contact me on zalo
error: Nội dung đã được thiết lập bản quyền!