Công ty Luật Hùng Phí - Hung Phi Law Firm

Biểu mẫu về doanh nghiệp

mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
06-12-23 | 8:30
Mẫu giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh

Luật Hùng Phí xin cung cấp đến bạn Mẫu Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh được ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số: 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021. Giấy đề nghị đăng ký...

Xem thêm
mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh
15-11-23 | 9:53
Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh là một trong các thành phần hồ sơ bắt buộc phải nộp khi Doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Công ty Luật Hùng Phí xin gửi đến Quý Khách hàng biểu mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh được quy định tại Phụ lục...

Xem thêm
25-10-23 | 5:21
Mẫu Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Dưới đây là Mẫu Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm …… GIẤY ĐỀ NGHỊ Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Kính...

Xem thêm
25-10-23 | 5:18
Mẫu Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động, hộ kinh doanh cần điền Mẫu Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh theo mẫu như bên dưới. TÊN HỘ KINH DOANH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……  ...

Xem thêm
25-10-23 | 5:00
Mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty cổ phần

Dưới đây là Mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty cổ phần. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- ……, ngày…… tháng…… năm…… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố...

Xem thêm
contact me on zalo
error: Nội dung đã được thiết lập bản quyền!