Công ty Luật Hùng Phí - Hung Phi Law Firm

Biểu mẫu về hôn nhân và gia đình

23-10-23 | 9:29
Mẫu Văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng

Để phân định tài sản riêng vợ chồng, các bên cần lập bản cam kết. Sau đây, chúng tôi gửi đến Quý khách hàng Mẫu Văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng. 1. Mẫu 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc VĂN...

Xem thêm
13-09-23 | 3:03
Mẫu đơn khởi kiện mới nhất và hướng dẫn cách viết

Đơn khởi kiện là văn bản, trong đó, đương sự yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền hoặc lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại. Dưới đây là mẫu đơn khởi kiện mới nhất mẫu số 23-DS được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố...

Xem thêm
contact me on zalo
error: Nội dung đã được thiết lập bản quyền!