Công ty Luật Hùng Phí - Hung Phi Law Firm

Chưa được phân loại

25-10-23 | 10:56
03 Mẫu Hợp đồng thi công nội thất mới nhất

Hợp đồng thi công nội thất là những thỏa thuận điều kiện, yêu cầu giữa đơn vị thi công và gia chủ về việc thiết kế, thi công, lắp đặt các nội thất cho công trình. Dưới đây là chi tiết 03 mẫu Hợp đồng thi công nội thất mới nhất hiện nay. 1. Mẫu số...

Xem thêm
23-10-23 | 9:48
Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2016/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC BIỂU MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH 96/2015/NĐ-CP NGÀY 19...

Xem thêm
19-10-23 | 8:48
Nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 119/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...

Xem thêm
10-10-23 | 11:14
Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 46/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày...

Xem thêm
10-10-23 | 10:22
Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 60/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng...

Xem thêm
09-10-23 | 10:38
Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 99/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính...

Xem thêm
09-10-23 | 9:45
Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 96/2016/NĐ-CP, Nghị định 99/2016/NĐ-CP, Nghị định 137/2020/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 56/2023/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2023   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 96/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN...

Xem thêm
08-10-23 | 11:07
Nghị định 98/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Số: 98/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ...

Xem thêm
contact me on zalo
error: Nội dung đã được thiết lập bản quyền!