Công ty Luật Hùng Phí - Hung Phi Law Firm

Doanh nghiệp

luật sư kinh doanh thương mại
19-01-24 | 2:17
Luật sư doanh nghiệp giỏi tại Quận Bình Tân

Luật sư doanh nghiệp giỏi tại Quận Bình Tân luôn là sự lựa chọn ưu tiên khi Doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của Luật sư hướng dẫn các thủ tục pháp lý, đại diện Doanh nghiệp giải quyết các vụ án tranh chấp, soạn thảo văn bản pháp lý để trình nộp cho cơ...

Xem thêm
21-12-23 | 2:37
Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một trong những loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp 2020. Thủ tục thành lập công ty hợp danh được quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chi tiết thủ tục mời bạn tham khảo trong bài viết...

Xem thêm
12-12-23 | 3:17
Trách nhiệm trả nợ của công ty cổ phần khi phá sản

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Vậy khi công ty cổ phần phá sản, trách nhiệm trả nợ sẽ như thế nào? Mời bạn tham khảo bài viết “Trách nhiệm trả nợ...

Xem thêm
12-12-23 | 9:39
Trách nhiệm trả nợ của công ty cổ phần khi giải thể

Giải thể công ty cổ phần là việc chấm dứt sự tồn tại và hoạt động của công ty cổ phần theo quyết định của chủ doanh nghiệp hoặc sự can thiệp của cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. Vậy trách nhiệm trả nợ của công ty cổ phần khi giải thể được...

Xem thêm
hộ gia đình kinh doanh
08-12-23 | 3:49
Hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không?

Hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân không? Hộ kinh doanh là mô hình sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, cơ cấu tổ chức đơn giản là sự lựa chọn phù hợp cho cá nhân hay hộ gia đình kinh doanh nhỏ. Tuy nhiên pháp luật có quy định cụ thể mỗi loại hình...

Xem thêm
contact me on zalo