Công ty Luật Hùng Phí - Hung Phi Law Firm

Văn bản pháp luật

06-01-24 | 9:02
Bộ luật Hàng hải 2015, Luật số 95/2015/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 95/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành...

Xem thêm
01-01-24 | 10:30
Bộ luật dân sự 2015, Luật số 91/2015/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 91/2015/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015 BỘ LUẬT DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật dân sự....

Xem thêm
Luật Đầu tư của Quốc hội
01-01-24 | 5:16
Luật Đầu tư của Quốc hội, số 61/2020/QH14

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 61/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020   LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Đầu tư. Chương...

Xem thêm
01-01-24 | 3:59
Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, số 08/2022/QH15

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 08/2022/QH15 Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022 LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Kinh doanh...

Xem thêm
01-01-24 | 3:59
Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 45/2019/QH14

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Bộ luật số: 45/2019/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019   BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật...

Xem thêm
01-01-24 | 3:50
Luật Kinh doanh bất động sản 2014, số 66/2014/QH13

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 66/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014   LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật...

Xem thêm
01-01-24 | 10:48
Luật Doanh nghiệp 2020, Luật số 59/2020/QH14

Luật doanh nghiệp năm 2020 hiện đang đang là Luật doanh nghiệp mới nhất và đang có hiệu lực thi hành. Trong bài viết Luật Hùng Phí sẽ cung cấp đầy đủ nội dung các quy định của Luật doanh nghiệp 2020. QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Xem thêm
01-01-24 | 10:19
Bộ luật Tố tụng dân sự của Quốc hội, số 92/2015/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 92/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ...

Xem thêm
29-12-23 | 9:56
Nghị định 159/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 159/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật...

Xem thêm
contact me on zalo
error: Nội dung đã được thiết lập bản quyền!