Công ty Luật Hùng Phí - Hung Phi Law Firm

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

29-12-23 | 10:32
LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014, LUẬT SỐ 52/2014/QH13

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 52/2014/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2014 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật hôn nhân và...

Xem thêm
18-12-23 | 3:24
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, luật số 13/2022/QH15

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 13/2022/QH15 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022 LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật...

Xem thêm
17-12-23 | 4:30
Luật Hộ tịch 2014, số 60/2014/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 60/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬT HỘ TỊCH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật hộ tịch. Chương I...

Xem thêm
13-12-23 | 11:04
Luật Nuôi con nuôi 2010, số 52/2010/QH12

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 52/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010 LUẬT NUÔI CON NUÔI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ...

Xem thêm
23-10-23 | 10:41
Luật Hôn nhân và Gia đình 2000

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 22/2000/QH10 Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2000 LUẬT NGÀY 09/06/2000 CỦA QUỐC HỘI SỐ 22/2000/QH10 VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH LỜI NÓI ĐẦU Gia đình là tế bào của xã hội,...

Xem thêm
23-10-23 | 10:39
Luật Hôn nhân và gia đình 1986

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 21-LCT/HĐNN7 Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1986   LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội...

Xem thêm
23-10-23 | 10:36
Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Chương 1: NGUYÊN TẮC CHUNG Điều 1 Nhà nước bảo đảm việc thực hiện đầy đủ chế độ hôn nhân tự do và tiến bộ, một vợ một chồng, nam nữ bình đẳng, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và con cái, nhằm xây dựng những gia đình hạnh...

Xem thêm
20-10-23 | 4:06
Nghị định 184-CP của Chính phủ quy định về thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ đầu giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 184-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1994    NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 184-CP NGÀY 30-11-1994 QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC KẾT HÔN, NHẬN CON NGOÀI GIÁ THÚ, NUÔI CON NUÔI, NHẬN...

Xem thêm
contact me on zalo
error: Nội dung đã được thiết lập bản quyền!