Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại uy tín

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại là một trong những loại hình dịch vụ pháp lý thế mạnh của Luật Hùng Phí, luật sư tư vấn và tham gia tranh tụng giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh hiệu quả và tốt nhất hiện nay.

A. Tranh chấp kinh doanh thương mại là gì? Các chủ thể tranh chấp kinh doanh thương mại

1. Tranh chấp kinh doanh thương mại là gì?

tranh chấp hợp đồng thương mại là gì?

Tranh chấp kinh doanh thương mại là gì?

Trước tiên, trong bài Dịch vụ luật sư tư vấn và tranh tụng thương mại xin được đề cập nội dung về khái niệm Tranh chấp kinh doanh thương mại. 

Pháp luật Việt Nam không trực tiếp đưa ra định nghĩa về tranh chấp kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, Luật Thương mại năm 2005 đưa ra khái niệm về hoạt động thương mại tại khoản 1 Điều 3 như sau “Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.”. Khoản 21 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định “Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.”. 

Từ các quy định pháp luật trên, có thể hiểu tranh chấp kinh doanh thương mại là những mâu thuẫn, bất đồng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh thương mại hoặc có liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại.

2. Các chủ thể tranh chấp hợp đồng thương mại

Chủ thể tranh chấp trong hoạt động thương mại bao gồm:

Một là, Chủ yếu là tranh chấp giữa các thương nhân (cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh) với nhau.

Hai là, Ngoài thương nhân là chủ thể chủ yếu của tranh chấp trong kinh doanh, trong những trường hợp nhất định, các cá nhân, tổ chức khác (không phải là thương nhân) cũng có thể là chủ thể của tranh chấp trong kinh doanh, như:

– Tranh chấp giữa công ty và thành viên của công ty;

– Tranh chấp giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty,

– Tranh chấp về giao dịch giữa một bên không nhằm mục đích sinh lợi với thương nhân thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp bên không nhằm mục đích sinh lợi đó chọn áp dụng Luật Thương mại.

>>Xem thêm bài viết về Tư vấn pháp lý hợp đồng doanh nghiệp: Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

B. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại hiện nay

Cac hinh thuc giai quyet tranh chap kinh doanh thuong mai

Phương thức giải quyết Tranh chấp Kinh doanh, thương mại

Căn cứ Điều 317 Luật Thương mại năm 2005 quy định hình thức giải quyết tranh chấp trong thương mại bao gồm những hình thức sau đây:

Thương lượng: là phương thức giải quyết tranh chấp thông qua việc các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, tự dàn xếp, tháo gỡ những bất đồng phát sinh để loại bỏ tranh chấp mà không cần có sự trợ giúp hay phán quyết của bất kỳ bên thứ ba nào.

Ưu điểm: hai bên tự thoả thuận trên tinh thần tự nguyện, vẫn duy trì được mối quan hệ đối tác kinh doanh, tiết kiệm thời gian và chi phí tố tụng.

Nhược điểm: Tuy nhiên phương thức này được thực hiện hoàn toàn dựa trên ý chí của đôi bên, không có sự ràng buộc pháp lý, vì vậy sẽ không có sự bảo đảm thực thi cam kết đối với thoả thuận của các bên trong quá trình thương lượng.

Hòa giải: Hòa giải thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ giải quyết tranh chấp (theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số: 22/2017/NĐ-CP ngày 14/02/2017). Các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải được giữ bí mật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.

Ưu điểm: Các bên có thể thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng hòa giải trước, sau khi xảy ra tranh chấp hoặc tại bất cứ thời điểm nào của quá trình giải quyết tranh chấp. Tốt hơn phương pháp thương lượng vì có một bên trung gian là Hoà giải viên hỗ trợ giải quyết tranh chấp, giúp các bên tìm kiếm giải pháp tốt nhất.

Nhược điểm: Tương tự phương thức thương lượng, thoả thuận hoà giải không có bất kỳ cơ chế pháp lý nào ràng buộc các bên thi hành những cam kết đã xác lập. Mặc dù trường hợp đã đạt được kết quả hòa giải thành mà sau đó các bên vẫn không giải quyết được tranh chấp hợp đồng thương mại, các bên vẫn tiếp tục hòa giải hoặc yêu cầu Trọng tài hoặc Tòa án giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng. Hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp, quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên là chung thẩm và có giá trị như phán quyết trọng tài.

Ưu điểm: Thoả thuận trọng tài hoàn toàn độc lập với hợp đồng. Việc thay đổi, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng, hợp đồng vô hiệu hoặc không thể thực hiện được không làm mất hiệu lực của thoả thuận trọng tài.

Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Phán quyết trọng tài là chung thẩm.

Hoạt động trọng tài xét xử liên tục do đó tiết kiệm thời gian; chi phí, tiền bạc cho doanh nghiệp

Nhược điểm:

Tòa án có thể xem xét việc hủy phán quyết trọng tài khi có đơn yêu cầu của một bên.

Các bên phải đều thống nhất thoả thuận giải quyết bằng Trọng tài dưới dạng văn bản thì mới được thụ lý giải quyết. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

Vì đề cao tính hợp tác và tự hòa giải của các bên nên kết quả của cuộc giải quyết phụ thuộc vào thái độ; thiện chí của các bên tranh chấp. Nếu các bên quá cứng nhắc thì rất khó để làm việc và dẫn đến đưa ra Tòa để giải quyết.

Trọng tài có thể gặp khó khăn trong quá trình giải quyết tranh chấp; đặc biệt là những tranh chấp phức tạp như: xác minh thu thập chứng cứ, triệu tập nhân chứng… Do trọng tài không có bộ máy giúp việc và có cơ quan thi hành; cưỡng chế như Tòa án nên có rất nhiều trường hợp; Trọng tài khó lấy được thông tin cá nhân nếu như bên đó không hợp tác.

Tòa án: là cơ quan xét xử nhân danh quyền lực nhà nước, tranh chấp kinh doanh thương mại được toà án thụ lý và giải quyết tuân thủ theo quy định về trình tự và thủ tục pháp luật tố tụng dân sự.

Ưu điểm:

Phán quyết của tòa án bằng bản án, quyết định nhân danh nhà nước và được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh quyền lực nhà nước.

Việc giải quyết theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ thông qua hai cấp xét xử.

Các tòa án, đại diện cho chủ quyền quốc gia; có điều kiện tốt hơn các trọng tài viên trong việc tiến hành điều tra; có quyền cưỡng chế, triệu tập bên thứ ba đến tòa.

Tòa án xét xử công khai. Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ thì Tòa án có thể xét xử kín.

Nhược điểm:

Quá trình tố tụng có thể bị trì hoãn và kéo dài

Vì xét xử công khai, nên bí mật kinh doanh không được đảm bảo.

Có rất nhiều phương thức để giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Luật Hùng Phí giúp khách hàng tìm kiếm hướng giải quyết tốt nhất dựa trên căn cứ mối quan hệ tranh chấp, hợp đồng thương mại, tình hình thực tế giữa các bên, Luật sư hỗ trợ xác định phương thức giải quyết tốt nhất, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

C. Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Luật Hùng Phí

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh

Dịch vụ luật sư giải quyết Tranh chấp kinh doanh, thương mại uy tín tại Luật Hùng Phí

1. Chất lượng dịch vụ pháp lý về kinh doanh thương mại tại Luật Hùng Phí

Luật sư cố vấn pháp lý cho doanh nghiệp giỏi nhất

Đội ngũ Luật sư tại Luật Hùng Phí có năng lực chuyên môn giỏi, hiểu biết và nắm chắc chắn kiến thức pháp luật, giầu kinh nghiệm thực tế, tiếp nhận và xử lý giải quyết công việc của khách hàng chuyên nghiệp.

Chất lượng và hiệu quả dịch vụ xuất sắc

Luật Hùng Phí tự hào là Hãng luật uy tín với chất lượng Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp xuất sắc. Thực tế chúng tôi đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhiều Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt hiệu quả thành công cao và thậm chí xuất sắc, đặc biệt trong đó có cả những vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại có độ khó, phức tạp về quy mô, tính chất, chủ thể, hàng hóa, dịch vụ và số tiền tranh chấp.

Là dịch vụ thế mạnh

Dịch vụ luật sư tư vấn và tranh tụng giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại là một trong những dịch vụ pháp lý thế mạnh, nổi bật của Luật Hùng Phí.

Thù lao, chi phí hợp lý

Tại Luật Hùng Phí, thù lao luật sư và chi phí rất hợp lý, rõ ràng, minh bạch.

Mục tiêu của chúng tôi đều hướng đến lợi ích của khách hàng

Luật Hùng Phí luôn toàn tâm với công việc, đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và trên cả quyền lợi của mình

Luôn hài lòng khách hàng

Luật sư giải quyết tranh chấp doanh nghiệp tại Luật Hùng Phí luôn luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để mang lại cho Quý khách hàng sự tin tưởng, hài lòng và an tâm tuyệt đối khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Dịch vụ tư vấn và tranh tụng giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Luật Hùng Phí tư vấn pháp lý và tham gia tranh tụng giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại cho cá nhân, hộ gia đình kinh doanh, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Dưới đây, Luật Hùng Phí liệt kê các Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại như sau:

Dịch vụ luật sư Giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh

– Tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hoá, Tranh chấp Hợp đồng mua bán tài sản;

– Tranh chấp Hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại;

– Tranh chấp Phân phối và Hoạt động phân phối hàng hoá;

– Tranh chấp Hợp đồng thi công xây dựng, Hợp đồng mua bán vật liệu;

– Tranh chấp Hợp đồng đấu giá, thẩm định, giám định, môi giới

– Tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm tài sản, bảo hiểm hàng hoá, bảo hiểm phương tiện;

– Tranh chấp Hợp đồng sản xuất, gia công, chế tạo;

– Tranh chấp Hợp đồng sửa chữa, Hợp đồng hoán cải;

– Tranh chấp Hợp đồng vận chuyển hàng hoá;

– Tranh chấp Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (Hợp đồng EPC)…;

– Tranh chấp Quyền sở hữu trí tuệ, Chuyển giao công nghệ;

– Tranh chấp Hoạt động xúc tiến thương mại, đấu giá, đấu thầu, dịch vụ thẩm định, giám định, bảo hiểm,…;

– Tranh chấp Hợp đồng gia công sản phẩm, Hợp đồng sửa chữa, Hợp đồng hoán cải, Hợp đồng vận chuyển hàng hoá, nhượng quyền thương mại…;

– Tranh chấp Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác;

– Tranh chấp liên quan đến Đầu tư tài chính, bảo hiểm;

– Tranh chấp về các khoản vay giữa công ty mẹ và công ty con;

– Tranh chấp Hợp đồng thuê tài sản (thuê kho bãi, thuê văn phòng, thuê hàng hoá,…)

Giải quyết Tranh chấp về Quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ

Giải quyết Tranh chấp phát sinh giữa các thành viên trong doanh nghiệp

Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.

Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Luật sư giải quyết mọi Tranh chấp về pháp lý doanh nghiệp có liên quan khác.

Xem thêm:

>>Dịch vụ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên

>>Dịch vụ thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

>>Dịch vụ thành lập Công ty Cổ phần

>>Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp tư nhân

D. Lời kết

Trên đây là nội dung về Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại uy tín mà Công ty Luật Hùng Phí xin gửi đến Quý khách hàng để tham khảo. Nếu Quý khách còn vướng mắc về vấn đề này hay cần luật sư tư vấn đối với trường hợp, vụ việc cụ thể của mình, Quý khách hãy vui lòng liên hệ luôn hôm nay với Luật sư của Công ty Luật Hùng Phí để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật Hùng Phí

Điện thoại: 0962 75 28 38

Email: info@hungphi.vn                                                   

Website: hungphi.vn

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!

 

5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết liên quan