Mẫu Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất và hướng dẫn cách viết

Cá nhân, tổ chức không đồng ý với quyết định thu hồi đất thì có thể khởi kiện thông qua đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất. Dưới đây là mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất và chi tiết cách viết

1. Mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

…, ngày … tháng … năm…

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về việc ….…. Quyết định thu hồi đất……….)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ………

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền)

Tên tôi là:……….…. Sinh năm:……………..

Chứng minh nhân dân số:………… do CA………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………..

Nơi cư trú hiện tại:…..………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Cùng:

Ông/Bà:………………. Sinh năm:…………….

Chứng minh nhân dân số:……………… do CA…………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:……………………..

Nơi cư trú hiện tại:………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………..)

Là:………… (tư cách làm đơn khởi kiện, chủ sử dụng đất bị thu hồi theo Quyết định thu hồi đất số………….. ngày…/…./….. của………/ Người có đơn khiến nại được giải quyết theo Quyết định giải quyết khiếu nại………..)

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

………………………………….

………………………………….

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới quá trình ban hành, áp dụng thực hiện Quyết định thu hồi đất mà bạn cho là có vi phạm, kết quả giải quyết của các bên trước đó nếu có, ví dụ:

Vào ngày…/…./…… tôi được Sở Tài nguyên và môi trường…….. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…………… ghi nhận quyền sở hữu quyền sử dụng mảnh đất tại………… rộng……. mét vuông, lô số…./…. của tôi trong thời gian từ……… đến……….

Trong quá trình sử dụng tôi luôn tuân thủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai và các quy định có liên quan, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của bản thân đối với nhà nước.

Tuy nhiên, ngày…/…./……, tôi nhận được Quyết định thu hồi đất số………….. của……….. yêu cầu/đề nghị/….. thực hiện……….. để ………….. tổ chức thu hồi mảnh đất số………… đã được cấp Giấy chứng nhận cho tôi vào ngày…/…/….. vì lý do………….

Do không đồng ý với lý do trên, ngày…/…./….. tôi có làm đơn khiếu nại Quyết định thu hồi đất trên của………. và gửi tới………… yêu cầu……… theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Ngày…./…./……, tôi nhận được thông báo của …………… về kết quả giải quyết đơn khiếu nại trên của tôi. Kết quả cụ thể như sau:………………

Tôi không đồng ý với kết quả này do…………….. (trình bày lý do khiến bạn nhận định kết quả giải quyết trên là không hợp lý/…)

Căn cứ Điều 30 Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định:

“Điều 30. Khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

 1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau đây:

a) Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;

c) Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

2. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống.

3. Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

4. Khiếu kiện danh sách cử tri.”

Tôi nhận thấy Tòa án nhân dân là chủ thể có quyền giải quyết khiếu kiện của tôi về quyết định thu hồi đất……….. của…./…

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc mà tôi đã trình bày trên đây và tiến hành giải quyết khiếu kiện trên của tôi theo đúng quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau: …….

Người làm đơn

2. Hướng dẫn cách viết 

– Về thể thức, bố cục của Đơn gồm các nội dung chính:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện
 • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện
 • Tên, nơi cư trú, làm việc, số điện thoại của người khởi kiện
 • Tên, trụ sở của người bị kiện, số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử.
 • Nội dung quyết định thu hồi đất (những vi phạm của cơ quan ban hành quyết định)
 • Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có)
 • Yêu cầu đề nghị tòa án giải quyết
 • Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện

– Về nội dung đơn:

+ Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện (cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn): Được xác định tại Điều 31 và Điều 32 Luật Tố tụng hành chính 2015.

 • Đối với Quyết định thu hồi đất do Ủy ban nhân dân huyện ban hành: Tòa án nhân dân tỉnh nơi có đất bị thu hồi sẽ là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết vụ án.
 • Đối với quyết định thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thì Tòa án nhân dân cấp cao sẽ là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết vụ án.

+ Thông tin của người khởi kiện: Ghi đầy đủ, chính xác họ tên, địa chỉ của người khởi kiện để Tòa án thuận tiện thực hiện tống đạt giấy tờ và triệu tập đương sự.

+ Thông tin của người/cơ quan bị kiện: Ghi đầy đủ, chính xác thông tin của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định thu hồi đất bị khởi kiện (thường là Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh).

+ Trình bày nội dung khởi kiện:

Khi trình bày nội dung khởi kiện cần nêu rõ các vấn đề như: Căn cứ, lý do, mục đích và yêu cầu giải quyết để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trong đó, cần trình bày rõ nguồn gốc sử dụng đất, quá trình tạo lập và hiện trạng đất.

Trình bày nội dung Quyết định thu hồi đất gồm: Thời điểm ban hành, giá đất bồi thường, diện tích xâm phạm đến quyền và lợi ích của người bị thu hồi như thế nào? Đồng thời chỉ ra những vi phạm trong Quyết định thu hồi đất, có thể là:

 • Không thuộc trường hợp thu hồi đất nhưng vẫn ra Quyết đinh thu hồi đất;
 • Thẩm quyền ban hành Quyết định thu hồi đất không đúng;
 • Trình tự, thủ tục thu hồi đất trái pháp luật;
 • Bồi thường đất, giá đất chênh lệch với giá thị trường, diện tích bồi thường đất không đúng thực tế, ảnh hưởng đến quyền lợi người sử dụng đất…

– Cuối đơn, người làm đơn phải ký và điền đầy đủ họ tên.

– Trình bày danh mục tài liệu, chứng cứ liên quan kèm theo Đơn khởi kiện như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định thu hồi đất (bản sao); Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân,… để xác thực thông tin và phục vụ cho quá trình thụ lý đơn, giải quyết yêu cầu khởi kiện.

Trên đây là nội dung Mẫu Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất và hướng dẫn cách viết mà Công ty Luật Hùng Phí xin gửi đến Quý khách hàng để tham khảo. Nếu Quý khách còn vướng mắc về vấn đề này hay cần luật sư tư vấn đối với trường hợp, vụ việc cụ thể của mình, Quý khách hãy vui lòng liên hệ luôn hôm nay với Luật sư của Công ty Luật Hùng Phí để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật Hùng Phí

Điện thoại: 0962 75 28 38

Email: info@hungphi.vn

Website: hungphi.vn

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!

Đánh giá

Bài viết liên quan