Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai là bao lâu?

Hiện nay, không ít vụ án tranh chấp đất đai đã bị đình chỉ chỉ vì lý do hết thời hiệu khởi kiện. Việc xác định đúng thời hiệu khởi kiện là một trong những yếu tố quan trọng khi khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp đất đai. Vậy thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai là gì? Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai là bao lâu?

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai là bao lâu

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai là bao lâu?

1. Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai là gì?

Hiện nay pháp luật không có quy định thế nào là thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai mà chỉ quy định về thời hiệu khởi kiện và tranh chấp đất đai. Cụ thể như sau:

– Về thời hiệu khởi kiện: Điều 184 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 “Thời hiệu khởi kiện được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự”. Theo đó, tại khoản 3 Điều 150 Bộ luật Dân sự 2015 quy định “Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện”.

– Về tranh chấp đất đai: khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai 2013 “Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai”.

Từ các quy định trên, có thể hiểu thời hạn khởi kiện tranh chấp đất đai là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự về tranh chấp đất đai để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại.

XEM THÊM: Các dạng tranh chấp đất đai phổ biến hiện nay

2. Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai là bao lâu?

Tùy vào từng trường hợp mà các tranh chấp đất đai sẽ có thời hiệu khởi kiện khác nhau:

 • Không áp dụng thời hiệu khởi kiện đối với trường hợp tranh chấp về quyền sử dụng đất (khoản 3 Điều 155 Bộ luật Dân sự 2015);
 • 03 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm đối với tranh chấp dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự như hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất,…(Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015);
 • 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế đối với tranh chấp đất đai là di sản thừa kế (khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015).

Vui lòng liên hệ Luật Hùng Phí để được tư vấn chi tiết đối với trường hợp mà Quý khách hàng đang gặp phải.

3. Cách tính thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

Cách tính thời hiệu khởi kiện được quy định tại Điều 151 Bộ Luật Dân sự 2015 như sau “Thời hiệu được tính từ thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên của thời hiệu và chấm dứt tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hiệu”.

3.1 Bắt đầu thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

Căn cứ Điều 154 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về bắt đầu thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự như sau:
 • Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được tính từ ngày phát sinh quyền yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Căn cứ các quy định trên, thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai sẽ được tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3.2 Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được quy định tại Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015 là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

Thứ nhất, sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu.

 • Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
 • Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình;

Thứ hai, chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện, người có quyền yêu cầu là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Thứ ba, người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chưa có người đại diện khác thay thế trong trường hợp sau đây:

 • Người đại diện chết nếu là cá nhân, chấm dứt tồn tại nếu là pháp nhân;
 • Người đại diện vì lý do chính đáng mà không thể tiếp tục đại diện được.

3.3 Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

Theo quy định tại Điều 157 Bộ luật Dân sự 2015, thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp sau đây:

 • Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;
 • Bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;
 • Các bên đã tự hòa giải với nhau.

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện nêu trên.

4. Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai tại Luật Hùng Phí

Giải quyết tranh chấp đất đai là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Luật Hùng Phí, với nhiều dịch vụ như:

 • Tư vấn và giải quyết tranh chấp tài sản liên quan đất đai và nhà ở;
 • Tư vấn và giải quyết tranh chấp nhà ở có yếu tố nước ngoài;
 • Tư vấn và giải quyết tranh chấp về mốc giới đất đai và nhà ở;
 • Tư vấn và giải quyết tranh chấp đất đai về xác định quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp đất đai, nhà ở;
 • Tư vấn và giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung là đất đai và nhà ở;
 • Tư vấn và giải quyết tranh chấp thừa kế về đất đai và nhà ở;
 • Tư vấn và giải quyết tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;
 • Tư vấn và giải quyết tranh chấp về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;
 • Tư vấn và giải quyết tranh chấp nhà đất cho thuê, cho ở nhờ; tranh chấp nhà chung cư;
 • Soạn thảo những văn bản, giấy tờ có liên quan khác cho đương sự trong vụ án tranh chấp đất đai và nhà ở;
 • Thực hiện các thủ tục khởi kiện về tranh chấp đất đai và nhà ở tại Tòa án;
 • Đại diện theo uỷ quyền hoặc tham gia tố tụng;
 • Tiến hành điều tra, xác minh hồ sơ địa chính ở các cấp có thẩm quyền;
 • Thu thập tài liệu chứng cứ cho các cá nhân, tổ chức là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp về đất đai và nhà ở;…

XEM THÊM: Dịch vụ tư vấn và tranh tụng giải quyết tranh chấp về thừa kế

5. Lý do bạn nên chọn dịch vụ của Công ty Luật Hùng Phí

Hiện nay, có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ pháp lý nói chung và dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai nói riêng nhưng Luật Hùng Phí vẫn được rất nhiều Quý khách hàng lựa chọn, bởi lẽ:

 • Thứ nhất, dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai do Luật Hùng Phí cung cấp là một trong những dịch vụ pháp lý uy tín được đông đảo Quý khách tin tưởng lựa chọn sử dụng. Luật Hùng Phí luôn hoạt động trên nguyên tắc nhất quán là đảm bảo tối đa và tốt nhất cho quyền và lợi ích hợp pháp của Quý khách hàng.
 • Thứ hai, đội ngũ Luật sư Luật Hùng Phí là những người giàu kinh nghiệm, vững kiến thức, luôn luôn nắm bắt kịp thời những đổi mới về Luật Đất đai các văn bản pháp luật khác có liên quan nhằm cung cấp đến Quý khách hàng những thông tin pháp luật mới nhất, chính xác nhất. Thái độ làm việc tận tâm, phục vụ tận tình, tư vấn Quý khách hàng tỉ mỉ, cụ thể.
 • Thứ ba, Luật Hùng Phí luôn mang đến dịch vụ pháp lý cho Quý khách hàng với mức chi phí phù hợp. Chúng tôi luôn đặt hiệu quả, chất lượng công việc lên trên hết nhưng vẫn đảm bảo mức phí dịch vụ Luật sư hợp lý đối với từng vụ việc.
 • Thứ tư, mọi thông tin mà Quý khách hàng cung cấp sẽ được Luật Hùng Phí cam kết bảo mật.

Trên đây là nội dung về Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai là bao lâu? mà Công ty Luật Hùng Phí xin gửi đến Quý khách hàng để tham khảo. Nếu Quý khách còn vướng mắc về vấn đề này hay cần luật sư tư vấn đối với trường hợp, vụ việc cụ thể của mình, Quý khách hãy vui lòng liên hệ luôn hôm nay với Luật sư của Công ty Luật Hùng Phí để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật Hùng Phí

Điện thoại: 0962 75 28 38

Email: info@hungphi.vn

Website: hungphi.vn

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!

Đánh giá

Bài viết liên quan