Tư vấn pháp luật lao động

Công ty Luật Hùng Phí cung cấp các giải pháp toàn diện và hiệu quả cho các công ty và bộ phận nhân sự về pháp luật lao động, bao gồm:

  • Tư vấn pháp luật lao động;
  • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc (tư vấn việc giao kết hợp đồng lao động, thực hiện hợp đồng lao động, chấm dứt hơp đồng lao động);
  • Tư vấn thủ tục, điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam;
  • Tư vấn, xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài;
  • Tư vấn, soạn thảo nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể
  • Tư vấn người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn;
  • Tư vấn và tranh tụng giải quyết tranh chấp lao động.

Tư vấn pháp luật lao động

Tư vấn pháp luật lao động

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Hùng Phí

Điện thoại: 0962 75 28 38

Email: info@hungphi.vn

Website: hungphi.vn

Đánh giá

Bài viết liên quan