Yêu cầu về kinh doanh, thương mại

Công ty Luật Hùng Phí tự hào là Công ty luật chuyên nghiệp, uy tín tại Việt Nam, đạt hiệu quả xuất sắc trong việc tư vấn và/hoặc tham gia tố tụng để giải quyết các tranh chấp về lĩnh vực kinh doanh, thương mại, hàng hải, dầu khí, logistics, bảo hiểm…

Yêu cầu về kinh doanh, thương mại

Yêu cầu về kinh doanh, thương mại

Công ty Luật Hùng Phí thực hiện các dịch vụ liên quan đến yêu cầu về kinh doanh, thương mại, cụ thể như sau:

  • Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
  • Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại.
  • Yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam, về hàng hải Việt Nam, trừ trường hợp bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án.
  • Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của
  • Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.
  • Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài.
  • Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Hùng Phí

Điện thoại: 0962 75 28 38

Email: info@hungphi.vn

Website: hungphi.vn

5/5 - (3 bình chọn)

Bài viết liên quan