Công ty Luật Hùng Phí - Hung Phi Law Firm

Biểu mẫu về đầu tư

Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ dành cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
19-12-23 | 2:35
Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ dành cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ dành cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Mẫu số 04) được ban hành kèm Nghị định số: 09/2018/NĐ-CP hướng dẫn về hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài...

Xem thêm
25-10-23 | 12:13
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh dành cho nhà đầu tư

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Dưới đây là chi tiết mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh dành cho nhà đầu tư. 1....

Xem thêm
13-09-23 | 3:03
Mẫu đơn khởi kiện mới nhất và hướng dẫn cách viết

Đơn khởi kiện là văn bản, trong đó, đương sự yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền hoặc lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại. Dưới đây là mẫu đơn khởi kiện mới nhất mẫu số 23-DS được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong tố...

Xem thêm
contact me on zalo