Công ty Luật Hùng Phí - Hung Phi Law Firm

Hàng hải

hồ sơ, thủ tục đăng ký tàu biển không thời hạn
11-01-24 | 9:34
Hồ sơ, thủ tục đăng ký tàu biển không thời hạn

Căn cứ theo quy định tại Bộ luật hàng hải 2015, hiện nay có 06 hình thức đăng ký tàu biển. Mỗi hình thức đăng ký tàu biển sẽ có quy định riêng về hồ sơ và thủ tục đăng ký. Dưới đây là quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký tàu biển...

Xem thêm
31-07-23 | 4:14
Khiếu nại hàng hải làm phát sinh quyền bắt giữ tàu biển

Khiếu nại là quyền cơ bản của công dân, xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hàng hải. Tại Bộ luật hàng hải Việt Nam đã ban hành quy định về khiếu nại hàng hải để nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của các chủ thể có liên...

Xem thêm
25-07-23 | 10:16
Bắt giữ tàu biển là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền bắt giữ tàu biển và các trường hợp thả tàu biển sau khi bị bắt giữ

1. Bắt giữ tàu biển là gì? Bắt giữ tàu biển là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền bắt giữ tàu biển và các trường hợp thả tàu biển sau khi bị bắt giữ Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số: 57/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/5/2010 giải thích: Bắt giữ tàu biển...

Xem thêm
24-07-23 | 4:54
Tranh chấp hàng hải là gì? Các loại tranh chấp hàng hải phổ biến và nguyên tắc giải quyết tranh chấp hàng hải.

1. Tranh chấp hàng hải là gì? Theo Điều 337 Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015, quy định: “Tranh chấp hàng hải là các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động hàng hải”. Như vậy, tranh chấp hàng hải là các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động hàng...

Xem thêm
contact me on zalo