Công ty Luật Hùng Phí - Hung Phi Law Firm

DOANH NGHIỆP

01-01-24 | 10:48
Luật Doanh nghiệp 2020, Luật số 59/2020/QH14

Luật doanh nghiệp năm 2020 hiện đang đang là Luật doanh nghiệp mới nhất và đang có hiệu lực thi hành. Trong bài viết Luật Hùng Phí sẽ cung cấp đầy đủ nội dung các quy định của Luật doanh nghiệp 2020. QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Xem thêm
29-12-23 | 9:56
Nghị định 159/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 159/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật...

Xem thêm
22-12-23 | 8:51
Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2021/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2021 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Luật Đầu...

Xem thêm
19-12-23 | 9:09
Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 04/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Dưới đây là nội dung Nghị định 01/2021/NĐ-CP: CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021   NGHỊ...

Xem thêm
Thông tư 02-2023-TT-BKHĐ sửa đổi Thông tư 01-2021-TT-BKHĐT
01-12-23 | 8:15
Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 02/2023/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2021/TT-BKHĐT NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA BỘ...

Xem thêm
22-11-23 | 3:53
Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 06/2022/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2021/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH...

Xem thêm
25-10-23 | 8:08
Thông tư 44/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc phát hành xổ số điện toán của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Số: 44/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2009   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC PHÁT HÀNH XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN...

Xem thêm
contact me on zalo
error: Nội dung đã được thiết lập bản quyền!