Công ty Luật Hùng Phí - Hung Phi Law Firm

LUẬT

Luật Đầu tư của Quốc hội
01-01-24 | 5:16
Luật Đầu tư của Quốc hội, số 61/2020/QH14

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 61/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020   LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Đầu tư. Chương...

Xem thêm
01-01-24 | 3:59
Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, số 08/2022/QH15

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 08/2022/QH15 Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022 LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Kinh doanh...

Xem thêm
01-01-24 | 3:50
Luật Kinh doanh bất động sản 2014, số 66/2014/QH13

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 66/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014   LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật...

Xem thêm
01-01-24 | 10:48
Luật Doanh nghiệp 2020, Luật số 59/2020/QH14

Luật doanh nghiệp năm 2020 hiện đang đang là Luật doanh nghiệp mới nhất và đang có hiệu lực thi hành. Trong bài viết Luật Hùng Phí sẽ cung cấp đầy đủ nội dung các quy định của Luật doanh nghiệp 2020. QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Xem thêm
29-12-23 | 10:32
LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014, LUẬT SỐ 52/2014/QH13

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 52/2014/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2014 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật hôn nhân và...

Xem thêm
18-12-23 | 3:24
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, luật số 13/2022/QH15

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 13/2022/QH15 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022 LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật...

Xem thêm
17-12-23 | 4:30
Luật Hộ tịch 2014, số 60/2014/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 60/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 LUẬT HỘ TỊCH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật hộ tịch. Chương I...

Xem thêm
13-12-23 | 11:04
Luật Nuôi con nuôi 2010, số 52/2010/QH12

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 52/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010 LUẬT NUÔI CON NUÔI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ...

Xem thêm
01-11-23 | 11:03
Luật Đất đai 2013, số 45/2013/QH13

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013 LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai, Chương 1. QUY...

Xem thêm
contact me on zalo
error: Nội dung đã được thiết lập bản quyền!