Công ty Luật Hùng Phí - Hung Phi Law Firm

NGHỊ QUYẾT

30-11-23 | 4:07
Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 02/2022/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2022   NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ...

Xem thêm
19-10-23 | 12:35
Nghị quyết 09/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Nghị quyết số: 09/2021/UBTVQH15 Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021   NGHỊ QUYẾT VỀ CHI PHÍ QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2022 – 2024 ỦY BAN THƯỜNG VỤ...

Xem thêm
19-10-23 | 12:33
Nghị quyết 49/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 49/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010   NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA CÁC THỦ TỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CHÍNH PHỦ...

Xem thêm
19-10-23 | 12:26
Nghị quyết 551/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, giai đoạn 2009 – 2012”

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 551/NQ-UBTVQH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012   NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT “VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ, GIAI ĐOẠN 2009-2012” ỦY BAN...

Xem thêm
19-10-23 | 12:23
Nghị quyết 68/2013/QH13 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Nghị quyết số: 68/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013    NGHỊ QUYẾT ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ, TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN...

Xem thêm
19-10-23 | 10:09
Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND Thành phố Hà Nội về giải pháp tăng cường công tác dân số

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2016/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016   NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ...

Xem thêm
19-10-23 | 10:06
Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND TP.HCM chế độ hỗ trợ thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2017/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA...

Xem thêm
contact me on zalo
error: Nội dung đã được thiết lập bản quyền!