Công ty Luật Hùng Phí - Hung Phi Law Firm

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

23-10-23 | 3:17
Hiến pháp năm 1992

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ CHỦ NGHIÃ XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 1992 LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường...

Xem thêm
23-10-23 | 12:25
Hiến pháp năm 1980

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1980 LỜI NÓI ĐẦU Trải qua bốn nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm để dựng nước và giữ nước. Cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ vì độc lập, tự do đã hun...

Xem thêm
23-10-23 | 12:23
Hiến pháp năm 1959

HIẾN PHÁP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ LỜI NÓI ĐẦU Nước Việt Nam ta là một nước thống nhất từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Dân tộc Việt Nam trải qua mấy nghìn năm lịch sử là một dân tộc lao động cần cù luôn luôn anh dũng đấu tranh xây dựng đất...

Xem thêm
23-10-23 | 12:22
Hiến pháp năm 1946

HIẾN PHÁP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ (QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ THÔNG QUA NGÀY 9-11-1946) LỜI NÓI ĐẦU Cuộc cách mạng tháng Tám đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hoà. Sau tám mươi năm...

Xem thêm
contact me on zalo
error: Nội dung đã được thiết lập bản quyền!