Mẫu Văn bản phân chia tài sản thừa kế thông dụng

Dưới đây là Mẫu Văn bản phân chia tài sản thừa kế thông dụng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Hôm nay, ngày……tháng…..năm…… , tại ………………….. Chúng tôi gồm có:

Ông (bà): …………………………………, sinh ngày: ……………………….

Giấy chứng minh nhân dân số ……………. cấp ngày…………… tại…..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………….…………

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………..

Cùng vợ (chồng) là …………………………….., sinh ngày: ………………..

Giấy chứng minh nhân dân số …………………….. cấp ngày ………..tại……

Hộ khẩu thường trú:……..……………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………

Chúng tôi là những người thừa kế theo …………..của ông/bà …………..chết ngày
…… theo Giấy chứng tử số ……………., quyển số: …………… do Uỷ ban nhân dân
…………. cấp ngày ………….

Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà …………… để lại như sau:

1. ………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam đoan:

– Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

– Ngoài chúng tôi ra, ông/bà ………………………………. không còn người thừa kế nào khác;

– Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. 

Những người thừa kế

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là nội dung Mẫu Văn bản phân chia tài sản thừa kế thông dụng mà Công ty Luật Hùng Phí xin gửi đến Quý khách hàng để tham khảo. Nếu Quý khách còn vướng mắc về vấn đề này hay cần luật sư tư vấn đối với trường hợp, vụ việc cụ thể của mình, Quý khách hãy vui lòng liên hệ luôn hôm nay với Luật sư của Công ty Luật Hùng Phí để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật Hùng Phí

Điện thoại: 0962 75 28 38

Email: info@hungphi.vn

Website: hungphi.vn

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!

 

Đánh giá

Bài viết liên quan