Lịch nghỉ tết Âm lịch 2024 chính thức

Ngày 03/11/2023, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 8662/VPCP-KGVX về lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2024. Cụ thể nội dung Công văn số 8662/VPCP-KGVX như sau:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

______________

Số: 8662/VPCP-KGVX

V/v nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 4594/LĐTBXH-ATLĐ ngày 27 tháng 10 năm 2023 về việc đề xuất nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản nêu trên về việc nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 08 tháng 02 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 02 năm 2024 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 03 tháng 9 năm 2024.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và doanh nghiệp, người lao động về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp;

Trợ lý TTgCP, Vụ TCCV, TGĐ Cổng TTĐT;

– Lưu: VT, KGVX (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

Theo đó, lịch nghỉ Tết 2024 từ ngày 08/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024, tức là nghỉ từ thứ Năm tuần trước đến hết thứ Tư tuần sau đó. Nếu xét theo lịch Âm lịch thì lịch nghỉ Tết 2024 là từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

Lịch nghỉ tết 2024

Lịch nghỉ tết Âm lịch 2024 chính thức

Trên đây là nội dung Lịch nghỉ tết Âm lịch 2024 chính thức mà Công ty Luật Hùng Phí xin gửi đến Quý khách hàng để tham khảo. Nếu Quý khách còn vướng mắc về vấn đề này hay cần luật sư tư vấn đối với trường hợp, vụ việc cụ thể của mình, Quý khách hãy vui lòng liên hệ luôn hôm nay với Luật sư của Công ty Luật Hùng Phí để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật Hùng Phí

Điện thoại: 0962 75 28 38

Email: info@hungphi.vn

Website: hungphi.vn

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!

Đánh giá

Bài viết liên quan