Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 102/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 7 NĂM 2022 TRỰC TUYẾN VỚI ĐỊA PHƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ, ý kiến các đại biểu dự họp và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương, tổ chức vào ngày 03 tháng 8 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

I. Về tình hình kinh tế – xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Chính phủ thống nhất đánh giá: Trong tháng 7, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, tác động, ảnh hưởng đến nước ta trên nhiều lĩnh vực; ở trong nước, các hoạt động kinh tế – xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự đồng hành, ủng hộ của Quốc hội, sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp và sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, sát tình hình, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, đồng thời tiếp tục giải quyết những vấn đề còn tồn đọng kéo dài và ứng phó, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Nhờ đó, tình hình kinh tế – xã hội nước ta tháng 7 và 7 tháng tiếp tục phục hồi tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Công tác điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ được chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên; tích cực triển khai các giải pháp giảm giá xăng dầu, bình ổn giá điện, nước, học phí… Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng tăng 2,54%, cơ bản ổn định so với cùng kỳ các năm 2018 – 2021. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định; mặt bằng lãi suất, tỷ giá được duy trì hợp lý. Thu ngân sách nhà nước 7 tháng tăng 18,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất, nhập khẩu 7 tháng đạt 433,6 tỷ USD, tăng 15,3%, trong đó xuất khẩu tăng 16,6% so với cùng kỳ; xuất siêu 1,08 tỷ USD. Bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất và đời sống; thị trường lao động phục hồi tích cực. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt 11,57 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục có nhiều khởi sắc. Sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 11,2%, tính chung 7 tháng tăng 8,8%, trong đó ngành chế biến chế tạo tăng 9,7%. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn cung thịt lợn; xuất khẩu nông sản đạt trên 32 tỷ USD. Thương mại, dịch vụ duy trì xu hướng phục hồi nhanh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 tăng 42,6%, tính chung 7 tháng tăng 16% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 7 tháng đạt trên 133 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,8% so với cùng kỳ, gấp 1,4 lần số doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Nhiều vấn đề tồn đọng, kéo dài được tập trung chỉ đạo giải quyết, xử lý (trong đó có các ngân hàng thương mại yếu kém, 7/12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả…). Nhiều tổ chức, chuyên gia quốc tế đánh giá cao kết quả đạt được, triển vọng phát triển và nâng mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam, trong khi hạ mức dự báo tăng trưởng của nhiều quốc gia khác.

Trong tháng 7, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” và kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7) được tổ chức trang trọng, thiết thực, sâu rộng với ý nghĩa nhân văn sâu sắc; qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức tự tôn dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình nghĩa thủy chung; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; đồng thời cũng xác định trách nhiệm của thế hệ sau đối với công lao của các thế hệ đi trước, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; công tác phòng, chống dịch COVID-19 gắn với bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được chú trọng. Đến hết tháng 7 đã hỗ trợ cho trên 728 nghìn lượt người sử dụng lao động và gần 50 triệu lượt người lao động với tổng kinh phí trên 82 nghìn tỷ đồng. Đẩy nhanh thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức an toàn, nghiêm túc; đã ban hành và triển khai kế hoạch dạy học môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông quốc gia theo Nghị quyết số 63/2022/QH15 của Quốc hội. Công tác xây dựng thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào và Năm Hữu nghị Việt Nam – Cam-pu-chia; tiếp tục xử lý cân bằng, hài hòa quan hệ với các nước, đối tác; qua đó góp phần củng cố và nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế nước ta còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Sức ép lạm phát còn lớn trong bối cảnh thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế tiềm ẩn rủi ro, lạm phát ở nhiều nước ở mức cao. Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, trong 7 tháng có 94,6 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Giải ngân vốn đầu tư công chậm được cải thiện; còn hiện tượng thiếu lao động cục bộ, thiếu nhân công thực hiện một số dự án quan trọng quốc gia. Tốc độ phục hồi sản xuất của một số trung tâm công nghiệp lớn còn thấp. Số ca mắc COVID-19 với sự xuất hiện của biến chủng mới, nguy cơ bùng phát của dịch cúm A, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ gia tăng… Công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19, nhất là cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra. Tình trạng thiếu thuốc điều trị, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở một số bệnh viện, địa phương chưa được xử lý dứt điểm. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường, trái quy luật, gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn còn phức tạp…

Thời gian tới, dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới có xu hướng chậm lại, gia tăng khả năng có suy thoái ngắn hạn; xung đột tại U-crai-na có thể kéo dài; việc tăng lãi suất và điều chỉnh chính sách tiền tệ, tài khóa của một số nước, khu vực có tác động, ảnh hưởng lớn đến sự phục hồi kinh tế và tiềm ẩn rủi ro đối với sự ổn định tài chính, tiền tệ toàn cầu… Ở trong nước, nền kinh tế có khả năng phục hồi nhanh hơn, nhưng khó khăn, thách thức còn rất lớn; áp lực lạm phát, giá nguyên vật liệu đầu vào gia tăng, gây sức ép lên mặt bằng lãi suất; nền kinh tế tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng từ bên ngoài do có độ mở lớn, trong khi sức chống chịu và khả năng thích ứng còn hạn chế. Dịch COVID-19 và nhiều loại dịch bệnh khác tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ “dịch chồng dịch”.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra của năm 2022 tại các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tinh thần đề ra là tập trung thực hiện “4 ổn định”: ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững; ổn định các loại thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ; ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; “3 tăng cường”: tăng cường nắm tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; tăng cường bảo đảm an sinh xã hội và công tác y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, tiêm phòng vắc-xin COVID-19; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong hệ thống hành chính nhà nước; “2 đẩy mạnh”: đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và tạo công ăn việc làm; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, nhất là đầu tư công và công tác quy hoạch; “1 tiết giảm”: tiết kiệm triệt để, giảm mọi khoản chi tiêu không cần thiết; và “kiên quyết không”: không điều hành giật cục, chuyển trạng thái đột ngột mà phải luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, khoa học, hiệu quả và chắc chắn.

Trong những tháng còn lại của năm 2022 và thời gian tới, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chú trọng khắc phục những hạn chế, bất cập, vượt qua khó khăn, thách thức, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, đẩy mạnh công tác phân tích, dự báo, chủ động thực hiện linh hoạt, hiệu quả các đối sách, giải pháp phù hợp trên các lĩnh vực, bảo đảm hài hòa, hợp lý cả trước mắt và lâu dài, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường phân công, phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo quy định của pháp luật gắn với phân bổ hợp lý nguồn lực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải bảo đảm yêu cầu có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.

b) Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước đại dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác phát sinh; quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và tiêm vắc-xin phòng dịch trong tình hình mới.

c) Các địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả, có giải pháp quản lý, bình ổn thị trường, kiểm tra các yếu tố hình thành giá khi có biến động bất thường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm ổn định giá cả, bảo đảm cung cầu hàng hóa thị trường tại địa phương, nhất là các hàng hóa thiết yếu cho sản xuất và đời sống.

d) Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, việc điều chỉnh chính sách của các nước để chủ động phân tích, dự báo, xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và kịp thời triển khai các đối sách, giải pháp ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, đồng thời thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

đ) Các bộ, cơ quan được phân công chủ trì sớm hoàn thiện, trình Chính phủ các báo cáo, tài liệu trình Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ tư (tháng 10 năm 2022), bảo đảm tiến độ, chất lượng.

e) Khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của bộ, cơ quan, địa phương, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của cả nước; trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

g) Chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc để phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phù hợp với điều kiện, tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, địa phương. Tiếp tục thúc đẩy triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác lập các quy hoạch quốc gia, ngành, vùng, tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

h) Đẩy nhanh thực hiện lộ trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Tập trung hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý những vấn đề tồn đọng, các dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả, góp phần khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế.

i) Tập trung rà soát, kịp thời giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ tại các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế lớn, các dự án trọng điểm. Quan tâm, chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, không để xảy ra trục lợi chính sách. Thực hiện tốt các công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022 – 2023.

k) Khẩn trương chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án (phương án) cơ cấu lại để tổ chức thực hiện theo đúng Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

l) Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, việc số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

m) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tập trung bố trí nguồn lực triển khai quyết liệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), bảo đảm theo đúng tiến độ, yêu cầu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

n) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, đánh giá hoạt động của trung tâm điều hành IOC tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để có văn bản chấn chỉnh tình hình hoạt động trong thời gian tới. Giao các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu, thành lập tổ liên ngành phân tích dữ liệu phục vụ lãnh đạo bộ, cơ quan, địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Khẩn trương hoàn thiện Đề án bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững, báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 8 năm 2022.

b) Tổng hợp, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 của cả nước; chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

c) Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia, trình Chính phủ xem xét, quyết định trình Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ tư.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Tiếp tục điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, các khoản chi chưa thực sự cần thiết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống thất thu, mở rộng các cơ sở thu, phấn đấu tăng thu, tạo dư địa trong điều hành. Tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

b) Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường (trong và ngoài nước) để có giải pháp tham mưu kịp thời Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra.

c) Khẩn trương hoàn thiện các dự thảo Tờ trình, Báo cáo Bộ Chính trị về tình hình cơ cấu lại, định hướng hoạt động và xử lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trình Chính phủ Đề án Đổi mới phân cấp ngân sách nhà nước trước ngày 15 tháng 8 năm 2022 để xem xét, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

d) Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường nước ngoài, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

đ) Trước ngày 15 tháng 8 năm 2022, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến khả năng thu, chi ngân sách nhà nước và chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2023 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, có biện pháp phù hợp hạn chế các tác động do điều chỉnh chính sách tiền tệ của các nước đến tỷ giá, lãi suất trong nước; bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Tiếp tục điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ.

b) Khẩn trương triển khai các kết luận của Bộ Chính trị về phương án xử lý đối với các ngân hàng yếu kém theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng tiếp tục nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay theo chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

5. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu để có biện pháp điều tiết kịp thời, nhất là phải bảo đảm cung cầu mặt hàng xăng dầu, điều hành giá xăng dầu chủ động, kịp thời, hiệu quả; không để xảy ra thiếu điện.

b) Thực hiện đồng bộ các giải pháp khai thông, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước gắn với tăng cường quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, thao túng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các địa phương nhằm đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, bảo đảm các nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất.

c) Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu; triển khai các giải pháp cụ thể hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng cam kết trong các Hiệp định FTA đã ký kết để mở rộng thị trường xuất khẩu. Chỉ đạo hệ thống thương vụ, văn phòng xúc tiến thương mại ở nước ngoài tăng cường nắm bắt thông tin, nhu cầu, quy định mới của thị trường sở tại để kịp thời kiến nghị, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp điều hành ngoại thương và phổ biến, hướng dẫn cho hiệp hội, doanh nghiệp khai thác hiệu quả các cơ hội thị trường nước ngoài.

d) Tập trung hoàn thiện, trình phê duyệt 03 quy hoạch ngành quốc gia: Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 về một số chính sách phát triển thủy sản. Tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng để thống nhất trong công tác điều tra, kiên quyết xử phạt nghiêm các hành vi khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

b) Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất, xuất khẩu gạo của một số nước xuất khẩu lớn, đánh giá tác động đến giá gạo trong nước, hoạt động xuất khẩu gạo của nước ta; đề xuất phương án ổn định giá, hỗ trợ người nông dân trong trường hợp cần thiết. Chỉ đạo đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung thịt lợn; phát triển đàn gia cầm; triển khai nhanh mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh trên các vật nuôi.

c) Tăng cường theo dõi sát diễn biến nguồn cung, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước và thế giới, có biện pháp chỉ đạo kịp thời, bảo đảm chất lượng thức ăn chăn nuôi, tránh tình trạng tăng giá đột biến ảnh hưởng tới sản xuất và giá bán, tiêu thụ sản phẩm. Nghiên cứu hướng dẫn áp dụng các loại nguyên liệu thay thế, phụ phẩm trong nông nghiệp dùng làm thức ăn chăn nuôi nhằm đa dạng nguồn nguyên liệu và giảm phụ thuộc thức ăn chăn nuôi công nghiệp.

d) Chủ động theo dõi, tham mưu, chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão.

7. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Khẩn trương hoàn thiện nội dung để trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

b) Triển khai Tổ công tác liên ngành tiếp tục làm việc với một số địa phương để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ.

c) Tiếp tục cập nhật thông tin và thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời về tình hình thị trường vật liệu xây dựng, bảo đảm cân đối cung – cầu, bình ổn thị trường, đặc biệt là các vật liệu chủ yếu.

d) Tập trung hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

8. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Tập trung phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1, các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2022. Phấn đấu rút ngắn thời gian thi công các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

b) Khẩn trương trình Chính phủ Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, trình Chính phủ trước ngày 10 tháng 8 năm 2022.

c) Tập trung rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm tồn tại đối với các dự án BOT giao thông, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2022; triển khai hiệu quả công tác thu phí tự động không dừng.

d) Khẩn trương hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình thực hiện Đề án tiếp tục tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

đ) Nghiên cứu đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh từ thành phố Cà Mau đến Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau theo quy định của pháp luật.

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Tập trung sửa đổi Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, bảo đảm chất lượng, tiến độ quy định. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2022 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2022 để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan thống nhất hướng dẫn cụ thể việc cấp phép đất đá thải tại các bãi thải của các mỏ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường để cung cấp nguồn nguyên liệu đất san lấp phục vụ cho các công trình, dự án.

c) Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp phép khai thác đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường cho các dự án có thời gian thi công ngắn, quy mô nhỏ lẻ, nhất là các khu đất tại các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phát sinh khối lượng phải xử lý, vận chuyển đi nơi khác; hướng dẫn thủ tục liên quan đến cấp phép mỏ vật liệu xây dựng phục vụ cho các công trình dự án.

d) Hướng dẫn các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất lớn, giải phóng, phát huy tiềm lực đất đai, nguồn vốn nhà nước và doanh nghiệp.

đ) Rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các cam kết tại COP26; khẩn trương cập nhật Đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC) của Việt Nam; bổ sung những điểm mới, nỗ lực của Việt Nam thực hiện cam kết tại COP26, hoàn thành trong tháng 9 năm 2022. Chuẩn bị Đề án tổ chức hội nghị của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo COP26 với các đối tác phát triển quốc tế; Đề án tham gia COP27 – Tuyên bố chuyển đổi năng lượng công bằng với các đối tác.

e) Tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về tình hình thời tiết, thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai.

10. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, định kỳ công khai kết quả triển khai của các địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

11. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030; khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển thể thao thành tích cao

b) Tập trung hoàn thiện quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng quy hoạch các khu du lịch quốc gia, nhằm thu hút đầu tư, tạo ra sản phẩm mới về du lịch; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết).

c) Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; trong đó chú trọng xây dựng các công cụ, ứng dụng nhằm gia tăng trải nghiệm du lịch, bảo vệ quyền tác giả trên môi trường số.

12. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Đề án Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 – 2030, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

13. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Theo dõi sát diễn biến dịch COVID-19 và các dịch bệnh đậu mùa khỉ, sốt xuất huyết, không để “dịch chồng dịch”. Kịp thời hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh hiệu quả. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2022 về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19; Công điện số 665/CĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2022 về tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác và Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

b) Khẩn trương báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về phương án xử lý tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Hà Nam, trước ngày 15 tháng 8 năm 2022.

c) Tập trung khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn và thúc đẩy việc tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại các địa phương, đặc biệt trong tháng 8 năm 2022 để hoàn thành các mục tiêu do Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia đề ra.

14. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Theo dõi sát tình hình tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng năm học 2022 – 2023, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới, đặc biệt trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác theo quy định để đón học sinh, sinh viên tựu trường an toàn.

b) Bảo đảm chất lượng giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông mới, tài liệu và sách giáo khoa phục vụ học tập, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Kịp thời hướng dẫn, xử lý những vấn đề phát sinh khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 trong năm học 2022 – 2023.

15. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Đề xuất triển khai Kết luận số 40-KL/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 – 2026; Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 – 2026; Quyết định số 73-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về biên chế của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các đơn vị sự nghiệp, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương giai đoạn 2022 – 2026.

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để triển khai kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 16-TB/TW ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

c) Chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo hướng giảm đầu mối, giảm khâu trung gian gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

d) Tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về quản lý nhà nước gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cán bộ, công chức thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

đ) Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của quốc gia và từng địa phương (đến đơn vị hành chính cấp xã) phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

16. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương:

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng thẩm định; phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ tư.

b) Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Dự án đầu tư công về xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc bảo đảm kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

17. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, hoàn thành Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”, trình các cơ quan có thẩm quyền. Chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự.

18. Ủy ban Dân tộc khẩn trương đề xuất xử lý vướng mắc về tiêu chí xác định địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù; về thẩm quyền ban hành một số định mức sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và các nội dung khác (nếu có) của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 8 năm 2022.

19. Bộ Quốc phòng chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển, nâng cao năng lực lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030 và những năm tiếp theo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

20. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương:

a) Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; các đoàn khách quốc tế, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; trọng tâm là bảo đảm an ninh, trật tự dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa – tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh xã hội, an ninh công nhân, an ninh các địa bàn chiến lược.

b) Đẩy nhanh tiến độ điều tra, đề nghị truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm; đẩy mạnh thực hiện biện pháp kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2019; tập trung đấu tranh với tội phạm hình sự trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, phức tạp, nhất là tội phạm giết người, xâm phạm sở hữu, cờ bạc, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; điều tra, xử lý nghiêm hành vi phạm tội liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, tội phạm trên các lĩnh vực thị trường chứng khoán, bất động sản, kinh doanh xăng dầu…

c) Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến giao thông trọng điểm. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra. Triển khai thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

d) Khẩn trương trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Nghiên cứu giải pháp về vấn đề liên quan đến hộ chiếu mẫu mới, tránh tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát, kiểm tra, đánh giá và khẩn trương có báo cáo đánh giá các nguy cơ mất an ninh, an toàn các hệ thống thông tin và phối hợp đề xuất cơ chế đầu tư, khẩn trương khắc phục những lỗ hổng bảo mật, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia.

21. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao song phương, đa phương, khẳng định và củng cố vị thế, vai trò của nước ta trên trường quốc tế. Triển khai hiệu quả chương trình hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo cấp cao năm 2022, nỗ lực nối lại các hoạt động trực tiếp, chú trọng thúc đẩy các dự án, đôn đốc triển khai thực hiện các thỏa thuận, cam kết với các đối tác.

b) Chú trọng nâng cao chất lượng công tác dự báo, tham mưu chủ động ứng phó kịp thời trong các vấn đề quốc tế và khu vực, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

22. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a) Khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP , Nghị định sửa đổi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

b) Hoàn thiện các quy định về việc phân biệt báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp. Chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình, kết quả triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các chỉ thị, công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

c) Phối hợp với Bộ Y tế thông tin hướng dẫn, định hướng đầy đủ, kịp thời đến người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh khác.

23. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý đối với 7/12 doanh nghiệp, dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả; trong đó, yêu cầu tập trung xử lý quyết liệt, dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc của Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, xác định phương án và đề xuất cơ chế, chính sách cần tháo gỡ, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ chậm nhất ngày 15 tháng 8 năm 2022, trình cấp có thẩm quyền chậm nhất trong Quý III năm 2022 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 80/TB-VPCP ngày 07 tháng 8 năm 2022.

24. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam:

a) Triển khai các kế hoạch truyền thông phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường thời lượng tuyên truyền về trọng tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có kết quả tích cực của các chính sách phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội; nâng cao ý thức người dân không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch, về tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 3 – 4 và việc tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi; công tác chuẩn bị cho năm học mới. Kịp thời đưa tin về các phản hồi chính sách từ thực tiễn, góp phần tạo đồng thuận xã hội, đặc biệt là các chính sách có ảnh hưởng sâu rộng như về giảm thuế, phí, giảm giá xăng dầu, giải ngân vốn đầu tư công… Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về những thành tựu kinh tế – xã hội của đất nước nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

b) Tăng cường thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; thông tin sai sự thật, xấu, độc, vu khống. Phát hiện, kịp thời đưa thông tin, biểu dương những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt để tạo niềm tin, động lực, truyền cảm hứng tích cực trong Nhân dân, không hoang mang, mất bình tĩnh trước khó khăn, thách thức.

25. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Chủ động nắm bắt, đánh giá những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

II. Về tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội (Chương trình)

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 5312/BC-BKHĐT ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương đã chủ động, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm sớm đưa chính sách đến với đối tượng thụ hưởng. Đến nay đã hoàn thành 14 văn bản để cụ thể hóa các chính sách của Chương trình; đã giải ngân khoảng 48 nghìn/301 nghìn tỷ đồng thuộc các chính sách của Chương trình. Tuy nhiên, việc ban hành một số chính sách chưa đạt tiến độ đề ra; việc giải ngân thực hiện một số chính sách còn chậm, đặc biệt là chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đã làm giảm hiệu quả, tính cấp thiết của chính sách hỗ trợ.

Để tiếp tục triển khai khẩn trương, có hiệu quả cao nhất các chính sách của Chương trình, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ sau:

1. Hoàn thiện và ban hành trong thời gian sớm nhất các văn bản còn lại theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện các chính sách của Chương trình, trong đó:

a) Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; phương án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông, internet từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; thời hạn hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2022; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

b) Bộ Y tế khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

2. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các chính sách hỗ trợ trong phạm vi của Chương trình, trong đó có chính sách hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động, chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 – 2023. Chủ động, thường xuyên rà soát các vướng mắc phát sinh để kịp thời xử lý. Trường hợp chính sách không có khả năng giải ngân hết số tiền được giao, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình để có phương án điều chỉnh linh hoạt cho chính sách khác có dư địa thực hiện.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan hoàn thiện hồ sơ về Đề án huy động nguồn lực cho Chương trình để trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ.

4. Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh triển khai giải ngân cho vay hỗ trợ tạo việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

III. Về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 1004/BC-BYT ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Bộ Y tế; yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tập trung những nội dung sau:

1. Tăng tốc độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8 năm 2022 bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên theo chỉ đạo tại Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2022. Chuẩn bị tiêm vắc-xin cho trẻ em dưới 5 tuổi theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới.

2. Có giải pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở một số bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh để phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

IV. Về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công (bao gồm tổng hợp kết quả 06 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công)

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 5313/BC-BKHĐT ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt hơn nữa, siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý đầu tư công. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và đại biểu dự Phiên họp để xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nhằm tạo chuyển biến thực sự trong thời gian tới, trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2022.

V. Về tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 5256/BC-BKHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định đầu tư và đến nay đã đủ cơ sở pháp lý để các cơ quan, địa phương thực hiện phân bổ, giao kế hoạch vốn triển khai thực hiện; tuy nhiên tiến độ triển khai vẫn còn chậm trong khi kế hoạch vốn phải giải ngân rất lớn. Để tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kịp thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong thời gian tới, yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương khẩn trương thực hiện Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia, trong đó tập trung cao độ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Công Thương, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ các thông tư, văn bản hướng dẫn còn lại để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao; hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2022.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Khẩn trương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua Nghị quyết và thực hiện phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan chủ chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định; hoàn thành trong tháng 8 năm 2022.

b) Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quản lý, điều hành tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

c) Xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được giao thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của năm 2022; phấn đấu hoàn thành 100% tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2022 đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

3. Tăng cường hoạt động chỉ đạo điều hành, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp; thường xuyên tổ chức họp Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện và kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý. Các địa phương khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và các bộ phận giúp việc ở các cấp.

4. Các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc khẩn trương chuẩn bị các nội dung báo cáo kết quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 để phục vụ phiên họp tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; báo cáo Chính phủ trước ngày 10 tháng 8 năm 2022.

5. Thống nhất việc không áp dụng quy định về thời hạn phân bổ kế hoạch vốn ngân sách năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết này./

 

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo,
TGĐ Cổng TTĐTCP;
– Lưu: Văn thư, TH (3b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính

 

Đánh giá

Bài viết liên quan