Thành phố Hồ Chí Minh thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố từ ngày 01/01/2024

Ngày 19/09/2023, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó thời gian thu phí được áp dụng từ ngày 1/1/2024. Vậy mức thu phí là bao nhiêu? Hồ sơ xin cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố bao gồm những gì? Mời bạn tham khảo bài viết sau:

1. Đối tượng phải nộp phí

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì cá đối tượng nộp phí bao gồm:

– Các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng tạm thời lòng đường để:

 • Tổ chức các hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội) và điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa (trừ các hoạt động văn hóa, điểm trông giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước);
 • Làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị;
 • Bố trí điểm trông giữ xe có thu tiền dịch vụ trông giữ xe.

– Các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng tạm thời hè phố để:

 • Tổ chức các hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội) và điểm trông, giữ xe phục vụ các hoạt động văn hóa (trừ các hoạt động văn hóa, điểm trông, giữ xe phục vụ các hoạt động văn hóa theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước);
 • Làm điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa;
 • Làm điểm bố trí các công trình, tiện ích phục vụ giao thông công cộng có thu tiền người sử dụng và lắp đặt các công trình tạm trên hè phố, dải phân cách, đảo giao thông;
 • Làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình;
 • Bố trí điểm trông giữ xe có thu tiền dịch vụ trông giữ xe.

>>Xem thêm:

Dịch vụ tư vấn và thành lập doanh nghiệp uy tín tại quận Bình Tân

2. Mức thu phí

Mức phí ban hành dựa trên giá đất bình quân tại 5 khu vực, các tuyến đường ở trung tâm cao hơn ngoại thành. Cụ thể mức phí được quy định tại Điều 2 Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01-01-2024

Mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01-01-2024

Trong đó: 

– Khu vực 1, gồm: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10, quận Phú Nhuận, Khu A Khu đô thị mới Nam Thành phố, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

– Khu vực 2, gồm: Quận 2 (nay thuộc Thành phố Thủ Đức) (trừ Khu đô thị mới Thủ Thiêm), Quận 6, Quận 7 (trừ Khu A Khu đô thị mới Nam Thành phố), Quận 11, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình, quận Bình Tân.

– Khu vực 3, gồm: Quận 8, Quận 9 (nay thuộc Thành phố Thủ Đức), Quận 12, quận Thủ Đức (nay thuộc Thành phố Thủ Đức), quận Tân Phú, quận Gò vấp.

– Khu vực 4, gồm: Huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi.

– Khu vực 5, gồm huyện Cần Giờ.

– Các tuyến đường trung tâm là các tuyến đường có giá đất bằng hoặc cao hơn giá đất bình quân khu vực.

– Các tuyến đường còn lại là các tuyến đường có giá đất thấp hơn giá đất bình quân khu vực.

Lưu ý: Nếu số ngày sử dụng lòng đường, hè phố dưới 15 ngày trong một (01) tháng thì tính nửa tháng. Nếu số ngày sử dụng lòng đường, hè phố từ 15 ngày trở lên trong một (01) tháng thì tính 01 tháng.

Đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô thì áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 03 năm 2018 về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).

3. Các trường hợp sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố phải cấp phép sử dụng

Các trường hợp sử dụng tạm thời một phần lòng đường phải cấp phép sử dụng bao gồm:

 • Tổ chức các hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội) và điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa;
 • Điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị;
 • Bố trí điểm trông, giữ xe có thu phí.

Các trường hợp sử dụng tạm thời một phần hè phố phải cấp phép sử dụng bao gồm:

 • Tổ chức các hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội), tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
 • Điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa (thể thao, diễu hành, lễ hội);
 • Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình.
 • Điểm trông, giữ xe có thu phí.

(Căn cứ Điều 8 và Điều 9 Quyết định 32/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố)

>> Xem thêm

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai chuyên nghiệp, hiệu quả

4. Hồ sơ xin cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Quyết định 32/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố, thành phần hồ sơ xin cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố bao gồm: 

 • Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường hoặc hè phố (theo mẫu tại Phụ lục I Quyết định 32/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh).
 • 01 (một) bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố có đầy đủ các thông tin sau: vị trí sử dụng, phạm vi sử dụng, phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (theo mẫu tại Phụ lục II Quyết định 32/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh).
 • Giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) đối với trường hợp sử dụng làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình
 • Các văn bản pháp lý khác được chấp thuận về chủ trương (nếu có) liên quan đến nhu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

4. Câu hỏi thường gặp

4.1 Cơ quan, tổ chức nào giải quyết cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố?

Đối với các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp phép, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố  và một phần lòng đường trên các tuyến đường theo quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Điều 11 Quyết định 32/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố).

4.2 Thời hiệu giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố là bao lâu?

Theo khoản 4 Điều 12 Quyết định 32/2023/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố, giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố có thời hiện không quá 12 tháng.

4.3 Nộp phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố cho ai?

Khoản 1 Điều Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quy định:

 • Sở Giao thông vận tải tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường đối với các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đối với các tuyến đường do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý. 

Trên đây là nội dung Thành phố Hồ Chí Minh thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố từ ngày 01/01/2024 mà Công ty Luật Hùng Phí xin gửi đến Quý khách hàng để tham khảo. Nếu Quý khách còn vướng mắc về vấn đề này hay cần luật sư tư vấn đối với trường hợp, vụ việc cụ thể của mình, Quý khách hãy vui lòng liên hệ luôn hôm nay với Luật sư của Công ty Luật Hùng Phí để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật Hùng Phí

Điện thoại: 0962 75 28 38

Email: info@hungphi.vn

Website: hungphi.vn

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!

Đánh giá

Bài viết liên quan