LUẬT SƯ HÀNG HẢI – LUẬT SƯ TƯ VẤN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HÀNG HẢI

Ngày nay cùng với sự phát triển nền kinh tế hội nhập thì hoạt động vận tải hàng hải càng trở nên có ý nghĩa và có vai trò quan trọng trong việc lưu thông hàng hóa, góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển kinh tế của các doanh nghiệp từ nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, do số lượng hàng hóa vận chuyển ngày càng nhiều, sự quá tải của các tàu và các sự kiện trở ngại khách quan khác đã, đang và có thể dẫn đến các tranh chấp hàng hải ngày càng phổ biến và phức tạp. Để ngăn ngừa và giải quyết các tranh chấp hàng hải một cách triệt để, đúng quy định pháp luật và đạt hiệu quả thì sự hỗ trợ, tư vấn từ các Luật sư hàng hải, chuyên gia là cần thiết, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các doanh nghiệp. Bài viết dưới đây chúng tôi đề cập về Tranh chấp hàng hải; Các dạng tranh chấp hàng hải phổ biến; Những phương thức giải quyết tranh chấp hàng hải hiện nay; Luật sư, Công ty luật tư vấn và tranh tụng giải quyết tranh chấp hàng hải chuyên nghiệp, hiệu quả hiện nay ở Việt Nam.

1. Khái quát tranh chấp hàng hải là gì?

Tranh chấp hàng hải là gì?

Điều 337 Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015, quy định: Tranh chấp hàng hải là các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động hàng hải”.

Như vậy, tranh chấp hàng hải là các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động hàng hải. Hoạt động hàng hải bao gồm các hoạt động liên quan đến tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.

Bạn có thể quan tâm >> Tranh chấp kinh doanh thương mại và cách giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

2. Các dạng tranh chấp hàng hải phổ biến hiện nay


Các dạng tranh chấp hàng hải phổ biến hiện nay

Các tranh chấp hàng hải xảy ra và phổ biến hiện nay có thể chia thành 02 dạng như sau:

2.1. Tranh chấp hàng hải phát sinh từ hợp đồng.

Đây là dạng tranh chấp phát sinh khi có sự vi phạm về quyền và nghĩa vụ của một hoặc các bên dựa trên các quy định trong hợp đồng. Ví dụ:

 • Tranh chấp hợp đồng mua bán tàu biển.
 • Tranh chấp hợp đồng đóng mới, hợp đồng sửa chữa, hợp đồng hoán cải tàu biển
 • Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa.
 • Tranh chấp hợp đồng cho thuê tàu.
 • Tranh chấp về hợp đồng vận chuyển hành khách và hành lý.
 • Tranh chấp hợp đồng mua bán nhiên liệu.
 • Tranh chấp hợp đồng vận hành, quản lý, khai thác.
 • Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tàu biển, hợp đồng bảo hiểm hàng hóa…

2.2. Tranh chấp hàng hải phát sinh ngoài hợp đồng

Đây là dạng tranh chấp phát sinh giữa một hay các bên không tham gia ký kết hợp đồng. Đối với dạng tranh chấp này, hợp đồng không phải là căn cứ để quy trách nhiệm cho bên vi phạm. Ví dụ:

 • Tranh chấp về tai nạn tàu biển đâm va
 • Tranh chấp về quyền sở hữu hoặc chiếm hữu tàu biển
 • Tranh chấp quyền sở hữu, chiếm hữu hàng hóa
 • Tranh chấp về đặt tên tàu biển, đặt tên thương hiệu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

3. Các phương thức giải quyết tranh chấp hàng hải hiện nay

Theo quy định pháp luật hiện hành, việc giải quyết tranh chấp hàng hải có thể bằng thương lượng, thỏa thuận; hoặc khởi kiện tại Trọng tài; hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.

3.1. Giải quyết tranh chấp hàng hải thông qua thương lượng, thỏa thuận

Thương lượng, thỏa thuận được xem là phương thức đầu tiên và ưu tiên cho các bên khi giải quyết các tranh chấp nói chung và tranh chấp hàng hải nói riêng.

Thương lượng là phương thức giải quyết tranh chấp thông qua việc các bên có tranh chấp cùng nhau bàn bạc nhằm tháo gỡ những bất đồng phát sinh, loại bỏ tranh chấp để đạt được sự thỏa thuận và sự thống nhất của các bên mà không cần có sự hỗ trợ hay quyết định của bất kì bên thứ ba nào.

3.2. Giải quyết tranh chấp hàng hải thông qua Trọng tài

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010 thì Trọng tài thương mại được hiểu là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định Luật Trọng tài thương mại.

Việc giải quyết tranh chấp nói chung và giải quyết tranh chấp hàng hải nói riêng bằng phương thức trọng tài có các ưu điểm như trình tự, thủ tục tố tụng đơn giản, thời gian giải quyết nhanh chóng, linh hoạt, các bên có quyền thoả thuận địa điểm giải quyết tranh chấp. Ngoài ra phiên họp giải quyết tranh chấp không công khai nên sẽ bảo mật thông tin và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phán quyết của trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ban hành bắt buộc các bên phải thực hiện.

Trên thế giới có các Trung tâm trọng tài chuyên về hàng hải như: Hiệp hội trọng tài hàng hải Luân Đôn (LMAA); Hiệp hội trọng tài hàng hải New York (SMA); Phòng trọng tài hàng hải Paris (CAMP); Phòng trọng tài hàng hải Singapore (SCMA)…

Ở Việt Nam, Hội đồng trọng tài Hảng hải được thành lập theo Nghị định số: 153-CP ngày 05/10/1964 của Hội đồng Chính phủ, đến năm 1993 cùng với Hội đồng trọng tài ngoại thương được hợp nhấp thành Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam theo Quyết định số: 204 – TTg ngày 28/04/1993 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên điều kiện để giải quyết tranh chấp nói chung và tranh chấp hàng hải nói riêng bằng trọng tài là hợp đồng các bên ký kết phải có điều khoản thoả thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và thỏa thuận trọng tài này không được vô hiệu. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

3.3. Giải quyết tranh chấp hàng hải tại Toà án

Căn cứ Khoản 1 Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án: “Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận”.

Theo đó, các tranh chấp hàng hải phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Trình tự, thủ tục để một hay các bên khởi kiện tranh chấp hàng hải tại tòa án phải tuân theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Vì Tòa án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử các vụ án nên bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành và được cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

4. Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp hàng hải chuyên nghiệp, hiệu quả

Luật sư hàng hải – Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp hàng hải

Trong các vụ việc hay vụ án tranh chấp hàng hải thì luật sư hàng hải có vai trò quan trọng trong việc tư vấn và đưa ra các ý kiến pháp lý phù hợp cho các bên tranh chấp và các bên liên quan để vụ việc tranh chấp sớm được đưa ra giải quyết nhanh chóng, đúng quy định, đảm bảo lợi ích chính đáng cho các chủ thể từ đó doanh nghiệp yên tâm trong quá trình khai thác và kinh doanh dịch vụ.

Nhưng để tư vấn và tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp hàng hải một cách chuyên nghiệp, đúng pháp luật, hiệu quả đòi hỏi người tư vấn phải nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ về khai thác tàu biển cũng như hiểu biết các quy định của pháp luật Hàng hải Việt Nam cũng như các Công ước Quốc tế về hàng hải và kinh nghiệm tranh tụng thực tế lâu năm.

Tại Công ty Luật Hùng Phí, các Luật sư hàng hải, chuyên viên hàng hải đều là những người hiểu biết sâu về pháp luật hàng hải, có kỹ năng về nghiệp vụ khai thác, quản lý vận hành tàu biển và các dịch vụ hàng hải liên quan.

Luật sư hàng hải tại Công ty Luật Hùng Phí không chỉ có bề dày kinh nghiệm về tranh tụng giải quyết tranh chấp hàng hải mà còn tư vấn cho Quý khách hàng trong việc ký kết hợp đồng mua bán tàu, cho thuê tàu, đóng tàu, sửa chữa hoán cải tàu, tư vấn thủ tục và điều kiện bắt giữ tàu biển và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động hàng hải một cách chuyên nghiệp.

5. Dịch vụ luật sư hàng hải của Công ty Luật Hùng Phí

Công ty Luật Hùng Phí là Công ty luật chuyên nghiệp, uy tín tại Việt Nam được rất nhiều doanh nghiệp, khách hàng tin tưởng lựa chọn hợp tác, đánh giá cao về hiệu quả và chất lượng của các dịch vụ nói chung và trong việc tham gia tố tụng để giải quyết các tranh chấp hàng hải nói riêng kể cả với những vụ việc, vụ án có độ khó, phức tạp cao kéo dài nhiều năm.

Dịch vụ luật sư hàng hải của Công ty Luật Hùng Phí

5.1. Tư vấn và tranh tụng giải quyết tranh chấp hàng hải

Thế mạnh của Công ty Luật Hùng Phí là cung cấp dịch vụ tư vấn và tranh tụng tại Tòa án, Trọng tài để giải quyết tranh chấp hàng hải cho Quý doanh nghiệp, khách hàng bao gồm:

 • Hợp đồng mua bán tàu biển.
 • Hợp đồng thuê tàu biển: Hợp đồng thuê tàu định hạn và Hợp đồng thuê tàu trần.
 • Hợp đồng đóng mới, sửa chữa, hoán cải tàu biển.
 • Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển; Hợp đồng vận chuyển hàng hóa theo chứng từ vận chuyển; Hợp đồng vận chuyển theo chuyến.
 • Hợp đồng vận tải đa phương thức.
 • Hợp đồng vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường biển.
 • Hợp đồng lao động của thuyền viên.
 • Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ bằng phương tiện xe container.
 • Tranh chấp về hàng hóa; Tranh chấp về tai nạn đâm va, tranh chấp tổn thất chung, tổn thất riêng.
 • Hợp đồng bảo hiểm đóng tàu, hợp đồng bảo hiểm hàng hóa; Tranh chấp đòi tiền bồi thường bảo hiểm tàu biển, bảo hiểm hàng hải khác.

5.2. Dịch vụ liên quan đến hoạt động, khai thác hàng hải

Luật Hùng Phí cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động, khai thác hàng hải như:

 • Đại diện cho Chủ tàu, Người khai thác, Quản lý tàu, các bên liên quan bắt giữ tàu biển để bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thi hành án dân sự và thực hiện tương trợ tư pháp.
 • Tư vấn về việc giam giữ hàng hóa để bảo đảm lợi ích hợp pháp của Chủ tàu, Người khai thác, Người vận chuyển.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan chuyển sở hữu tàu biển và thế chấp tàu biển.
 • Tư vấn về thủ tục đại lý tàu biển, môi giới hàng hải.
 • Tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng, các quy trình nội bộ của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, dầu khí, công nghiệp nặng, logistics, giao nhận vận chuyển.

Các luật sư của Công ty Luật Hùng Phí luôn nhiệt tình tư vấn cụ thể cho Quý doanh nghiệp, khách hàng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý khách hàng trong việc giải quyết tranh chấp hàng hải tại tòa án và/hoặc tại trọng tài một cách kịp thời, hiệu quả và tối ưu nhất.

Quý doanh nghiệp, khách hàng vui lòng liên hệ Công ty Luật Hùng Phí theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật Hùng Phí

Điện thoại: 0962 75 28 38

Email: info@hungphi.vn

Website: hungphi.vn 

Địa chỉ: 473 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng!

XEM THÊM >> LUẬT SƯ TƯ VẤN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

5/5 - (39 bình chọn)

Bài viết liên quan