DỊCH VỤ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

Tranh chấp đất đai và nhà ở  không chỉ là tranh chấp đơn thuần là đất đai và nhà ở mà còn hết sức đa dạng về chủ thể, nội dung tranh chấp. Tùy vào mỗi dạng tranh chấp mà có những hướng giải quyết khác nhau như hòa giải, khiếu nại, khởi kiện ra Tòa án,… Nhằm cung cấp thêm thông tin và đơn giản hóa các thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai và nhà ở, rút ngắn thời gian, tiết kiệm công sức, tiền của cho Quý khách hàng. Công ty Luật Hùng Phí xin gửi Quý khách hàng tham khảo về các Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai và nhà ở tại Luật Hùng Phí.

Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai và nhà ở

Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai và nhà ở

1. Khái niệm và các dạng tranh chấp đất đai, nhà ở hiện nay

Theo khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai 2013 “Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai”. Như vậy, tranh chấp đất đai được phát sinh ít nhất từ hai chủ thể đối với quyền và nghĩa vụ của cá nhân và/hoặc pháp nhân trong việc sử dụng đất.

Các tranh chấp đất đai và nhà ở phổ biến hiện nay có thể chia thành 03 như sau:

 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất;
 • Tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng đất;
 • Tranh chấp về mục đích sử dụng đất.

Xem chi tiết tại đây: Các dạng tranh chấp đất đai phổ biến hiện nay

2. Cách giải quyết tranh chấp đất đai và nhà ở

Cách giải quyết tranh chấp đất đai và nhà ở

Cách giải quyết tranh chấp đất đai và nhà ở

Như đã giới thiệu ở phần đầu, tranh chấp đất đai và nhà ở có thể được giải quyết theo nhiều phương thức khác nhau và tương ứng với mỗi phương thức là một thủ tục giải quyết. Dưới đây là 03 phương thức giải quyết tranh chấp đất đai và nhà ở theo thẩm quyền giải quyết được quy định tại Điều 203, Luật đất đai 2013:

2.1 Hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Hòa giải là hình thức xử lý đẹp lòng đôi bên, cho phép các bên tự thỏa thuận với nhau. Vì vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 202 Luật đất đai 2013, khi các bên có tranh chấp về đất đai Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải với nhau. Nếu không tự hòa giải được thì các bên sẽ giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở. Cơ sở ở đây được hiểu là thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác (gọi chung là thôn, tổ dân phố).

Trường hợp các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải theo quy định tại khoản 2 Điều 202 Luật đất đai 2013.

Đối với những tranh chấp liên quan đến đất đai nhưng chủ yếu do Bộ luật Dân sự điều chỉnh như: Tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở; Tranh chấp về di sản thừa kế là quyền sử dụng đất; Tranh chấp tài sản chung là quyền sử dụng đất giữa vợ và chồng khi ly hôn… các bên có thể khởi kiện trực tiếp tại Tòa án mà không phải thông qua hòa giải tại UBND cấp xã.

Quý khách có thể tham khảo chi tiết thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai được quy định tại Điều 88 của Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 hoặc liên hệ Luật Hùng Phí để được tư vấn.

XEM THÊM: 

Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam thì có được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Việt Nam hay không?

2.2 Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Theo khoản 1 Điều 203 Luật đất đai 2013 khi các bên tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì Tòa án nhân dân sẽ giải quyết các tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013, cụ thể là:

 • Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
 • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
 • Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Khi thực hiện việc khởi kiện Quý khách hàng cần lưu ý các điều kiện sau:

 • Tranh chấp đất đai đã được hòa giải không thành tại UBND cấp xã.
 • Tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân;
 • Người khởi kiện phải có quyền khởi kiện tranh chấp;
 • Tranh chấp đất đai chưa được cơ quan khác giải quyết;

2.3 Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền

Căn cứ theo khoản 2 Điều 203 Luật đất đai 2013, đối với các tranh chấp mà các bên đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013 thì có thể lựa chọn giải quyết theo hình thức nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp có thẩm quyền hoặc làm đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân nơi có đất tranh chấp theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.        

Vui lòng liên hệ Luật Hùng Phí để được tư vấn chi tiết hồ sơ, thủ tục đối với từng phương thức giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể của Quý khách hàng.

3. Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai tại Luật Hùng Phí

Giải quyết tranh chấp đất đai và nhà ở là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Luật Hùng Phí, với nhiều dịch vụ như:

 • Tư vấn và giải quyết tranh chấp tài sản liên quan đất đai và nhà ở;
 • Tư vấn và giải quyết tranh chấp nhà ở có yếu tố nước ngoài;
 • Tư vấn và giải quyết tranh chấp về mốc giới đất đai và nhà ở;
 • Tư vấn và giải quyết tranh chấp đất đai về xác định quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp đất đai, nhà ở;
 • Tư vấn và giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung là đất đai và nhà ở;
 • Tư vấn và giải quyết tranh chấp thừa kế về đất đai và nhà ở;
 • Tư vấn và giải quyết tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;
 • Tư vấn và giải quyết tranh chấp về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;
 • Tư vấn và giải quyết tranh chấp nhà đất cho thuê, cho ở nhờ; tranh chấp nhà chung cư;
 • Soạn thảo những văn bản, giấy tờ có liên quan khác cho đương sự trong vụ án tranh chấp đất đai và nhà ở;
 • Thực hiện các thủ tục khởi kiện về tranh chấp đất đai và nhà ở tại Tòa án;
 • Đại diện theo uỷ quyền hoặc tham gia tố tụng;
 • Tiến hành điều tra, xác minh hồ sơ địa chính ở các cấp có thẩm quyền;
 • Thu thập tài liệu chứng cứ cho các cá nhân, tổ chức là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp về đất đai và nhà ở;…

XEM THÊM: Dịch vụ tư vấn và tranh tụng giải quyết tranh chấp về thừa kế

4. Lý do bạn nên chọn dịch vụ của Công ty Luật Hùng Phí

Hiện nay, có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ pháp lý nói chung và dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai và nhà ở nói riêng nhưng Luật Hùng Phí vẫn được rất nhiều Quý khách hàng lựa chọn, bởi lẽ:

 • Thứ nhất, dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai và nhà ở do Luật Hùng Phí cung cấp là một trong những dịch vụ pháp lý uy tín được đông đảo Quý khách tin tưởng lựa chọn sử dụng. Luật Hùng Phí luôn hoạt động trên nguyên tắc nhất quán là đảm bảo tối đa và tốt nhất cho quyền và lợi ích hợp pháp của Quý khách hàng.
 • Thứ hai, đội ngũ Luật sư Luật Hùng Phí là những người giàu kinh nghiệm, vững kiến thức, luôn luôn nắm bắt kịp thời những đổi mới về Luật Đất đai các văn bản pháp luật khác có liên quan nhằm cung cấp đến Quý khách hàng những thông tin pháp luật mới nhất, chính xác nhất. Thái độ làm việc tận tâm, phục vụ tận tình, tư vấn Quý khách hàng tỉ mỉ, cụ thể.
 • Thứ ba, Luật Hùng Phí luôn mang đến dịch vụ pháp lý cho Quý khách hàng với mức chi phí phù hợp. Chúng tôi luôn đặt hiệu quả, chất lượng công việc lên trên hết nhưng vẫn đảm bảo mức phí dịch vụ Luật sư hợp lý đối với từng vụ việc.
 • Thứ tư, mọi thông tin mà Quý khách hàng cung cấp sẽ được Luật Hùng Phí cam kết bảo mật.

Trên đây là nội dung về Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai và nhà ở mà Công ty Luật Hùng Phí xin gửi đến Quý khách hàng để tham khảo. Nếu Quý khách còn vướng mắc về vấn đề này hay cần luật sư tư vấn đối với trường hợp, vụ việc cụ thể của mình, Quý khách hãy vui lòng liên hệ luôn hôm nay với Luật sư của Công ty Luật Hùng Phí để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật Hùng Phí

Điện thoại: 0962 75 28 38

Email: info@hungphi.vn

Website: hungphi.vn

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!

Đánh giá

Bài viết liên quan