Mẫu đơn từ chối thừa kế đất đai và hướng dẫn thủ tục từ chối nhận di sản

Theo quy định của pháp luật, người thừa kế có quyền từ chối thừa kế đất đai, tuy nhiên việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản, người thừa kế từ chối nhận di sản phải thực hiện thủ tục từ chối nhận thừa kế tài sản theo đúng trình tự luật định. Bài viết này hướng dẫn viết mẫu đơn từ chối thừa kế đất đai và hướng dẫn thủ tục từ chối nhận di sản, mời các bạn cùng theo dõi.

đơn từ chối thừa kế đất đai

Mẫu đơn từ chối thừa kế đất đai và hướng dẫn thủ tục từ chối nhận di sản

1. Quy định về Từ chối nhận di sản thừa kế

Căn cứ tại điều 620, Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về từ chối nhận di sản

“Điều 620. Từ chối nhận di sản

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.”

Như vậy, người thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế phải lập thành văn bản về việc từ chối nhận di sản và thông báo cho những người thừa kế khác, gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế; giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết.

2. Mẫu đơn từ chối thừa kế đất đai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Hôm nay, ngày … tháng … năm ………., tại  …….

Họ và tên tôi là:……………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………….

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số: …………. do …………… cấp ngày …………

Địa chỉ thường trú: ……………

Chỗ ở hiện tại:…………..

Căn cứ nội dung Di chúc do ông/ bà …. lập vào ngày … tháng … năm … , ông/ bà … đã chỉ định tôi là một trong những người thừa kế được quyền hưởng một phần giá trị của di sản là quyền sử dụng đất và……. tại địa chỉ: …, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: … do … cấp ngày … thuộc sở hữu hợp pháp của ông/ bà … 

Nay bằng Văn bản này, tôi xin từ chối nhận toàn bộ suất thừa kế của tôi được ông/ bà … đã định đoạt trong Di chúc vào ngày … tháng … năm.  

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân, về di sản đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật. Việc từ chối nhận di sản sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Tôi đã đọc nội dung Văn bản này, đã hiểu rõ trách nhiệm pháp lý của mình khi lập và ký/điểm chỉ vào Văn bản này.

Người lập Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

(Ký/điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu đơn từ chối thừa kế đất đai tại đây

3. Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế 

thủ tục từ chối thừa kế nhà đất

Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế 

Người thừa kế có nguyện vọng từ chối nhận di sản thừa kế thực hiện theo trình tự dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ từ chối nhận di sản thừa kế

– Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế;

– Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (bản sao có chứng thực);

– Sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực);

Di chúc (bản sao có chứng thực) trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng trong trường hợp thừa kế theo pháp luật.

– Giấy chứng tử của người để lại di sản (bản sao chứng thực).

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (bản sao có chứng thực) hoặc giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản (bản sao có chứng thực).

Bước 2: Người từ chối nhận di sản tiến hành công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế tại văn phòng công chứng/phòng chông chứng

Bước 3: Nhận văn bản công nhận từ chối nhận di sản thừa kế

Trên đây là nội dung Mẫu đơn từ chối thừa kế đất đai và hướng dẫn thủ tục từ chối nhận di sản mà Công ty Luật Hùng Phí xin gửi đến Quý khách hàng để tham khảo. Nếu Quý khách còn vướng mắc về vấn đề này hay cần luật sư tư vấn đối với trường hợp, vụ việc cụ thể của mình, Quý khách hãy vui lòng liên hệ luôn hôm nay với Luật sư của Công ty Luật Hùng Phí để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật Hùng Phí

Điện thoại: 0962 75 28 38

Email: info@hungphi.vn

Website: hungphi.vn

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!

5/5 - (9 bình chọn)

Bài viết liên quan