Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng

Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng là thủ tục hành chính trực tuyến tạo điều kiện cho các cá nhân và tổ chức kinh doanh thuận lợi thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết và kịp thời. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để hình dung cụ thể các bước nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng.

Bước 1. Truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

Người dùng có thể truy cập đường link tại đây để bắt đầu thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh theo phương thức trực tuyến. 

Bước 2. Đăng nhập tài khoản đăng ký kinh doanh

Người dùng điền thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký. Nếu chưa đăng ký thì thực hiện đăng ký tạo tài khoản trước, sau đó sử dụng tài khoản vừa đăng ký để đăng nhập.

Màn hình đăng nhập cổng thông tin quốc gia

Hình minh hoạ: Màn hình đăng nhập Cổng thông tin quốc gia

Bước 3. Nhấn vào phần “Đăng ký doanh nghiệp”

Hình minh hoạ: Màn hình lựa chọn mục “Đăng ký doanh nghiệp”

Bước 4. Lựa chọn phương thức nộp hồ sơ

Chọn phương thức nộp hồ sơ

Hình minh hoạ: Lựa chọn một trong hai phương thức nộp hồ sơ qua mạng

Lưu ý về các phương thức nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng:

 • Nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng: Người ký phải có CKSCC; và không cần nộp hồ sơ bản giấy đến Phòng ĐKKD;
 • Nộp hồ sơ sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh: Người ký phải có tài khoản ĐKKD; Phải nộp hồ sơ bản giấy đến Phòng ĐKKD. (Đối với Thông báo mẫu dấu qua mạng thì không phải nộp hồ sơ bản giấy đến Phòng ĐKKD)

Người dùng lựa chọn 1 trong 2 phương thức nộp hồ sơ phù hợp, sau đó nhấn vào nút “tiếp theo” bên phải dưới cùng.

Bước 5. Lựa chọn hình thức đăng ký

Chọn hình thức đăng ký

Hình minh hoạ: Lựa chọn loại đăng ký trực tuyến – Nhấn chọn mục “Đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN hoặc đơn vị phụ thuộc”

Chọn hình thức đăng ký: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc;
Nhấn nút “Tiếp theo” để tiếp tục đăng ký.

Bước 6. Chọn vai trò của người nộp hồ sơ

Hình minh hoạ: Màn hình lựa chọn vai trò của người nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh 

Lưu ý:

Nếu là người được ủy quyền thì chọn mục [Người được ủy quyền];
Nếu là người có thẩm quyền ký Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (người đại diện theo pháp luật) thì chọn mục tương ứng.

Xem thêm: Thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế 

Bước 7. Chọn loại đăng ký thay đổi

Chọn ô Tạm ngừng hoạt động

Hình minh hoạ 6: Màn hình lựa chọn loại đăng ký thay đổi

Bước 8. Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng 

Tải các file tài liệu, hồ sơ tạm ngừng kinh doanh lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Các loại giấy xin tạm ngừng kinh doanh cần nộp qua mạng điện tử gồm:

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh. Mẫu tham khảo tại Phụ lục II-19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực (trường hợp uỷ quyền).
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền (trường hợp uỷ quyền). 

Sau khi chọn xong thì nhấn nút “Tiếp theo” để tiếp tục đăng ký.

Tích chọn loại tài liệu đính kèm

Nhấn “OK” để xác nhận các loại tài liệu đính kèm hoặc “Cancel” để quay lại chọn lại các tài liệu đính kèm.

Nhấn OK để xác nhận các loại tài liệu đính kèm

Bước 9. Thông tin chờ xác nhận

Màn hình sẽ hiển thị những thông tin người sử dụng đã điền về loại hình doanh nghiệp, thông tin về tài liệu đính kèm tương ứng.

Nhấn nút “Bắt đầu” để tiếp tục đăng ký hoặc “Trở về” để quay lại màn hình trước -> Lúc này trạng thái của hồ sơ chuyển thành “Đã lưu”.

Nhấn nút Bắt đầu để tiếp tục đăng ký

Hình minh hoạ: Màn hình chờ xác nhận thông tin đăng ký

Bước 10. Điền khối thông tin Người ký

Hình minh hoạ: Điền thông tin người ký xác nhận đăng ký

Chỉ định người ký lên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

 • Người nộp hồ sơ/người đăng ký thực hiện gán tên người ký lên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Người ký phải sử dụng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh để ký lên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
 • Người nộp hồ sơ/người đăng ký chọn khối thông tin [Người ký/xác nhận];
 • Trong trường “Tìm kiếm email”: Nhập email của cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhấn nút [Tìm kiếm] => Hệ thống tự động điền thông tin về Họ tên của cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ. Thông tin về họ tên và email của cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ không chỉnh sửa được;
 • Để tìm kiếm được thông tin về cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ email, địa chỉ email cần phải:

+ Đã được đăng ký tại bước đăng ký tài khoản thông thường;

+ Tài khoản thông thường phải ở trạng thái “đang hoạt động” và đã được kết nối với chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh (tương ứng với phương thức nộp hồ sơ của bộ hồ sơ đang chuẩn bị).

 • Người nộp hồ sơ/người đăng ký nhập thông tin về Chức danh của cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ tại trường thông tin “Chức danh”;

 • Người nộp hồ sơ/người đăng ký nhấn nút [Chọn] để yêu cầu cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ ký lên hồ sơ. Thông tin về cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ được cập nhật vào danh sách: Danh sách những người ký lên hồ sơ;
 • Hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo đến địa chỉ email đã đăng ký của các cá nhân có trách nhiệm ký lên hồ sơ.
 • Nếu người nộp hồ sơ/người đăng ký chọn phương thức nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng => tất cả các cá nhân ký số lên hồ sơ đều phải ký hồ sơ bằng chữ ký số công cộng (Hệ thống không cho phép cá nhân có Tài khoản đăng ký kinh doanh ký lên hồ sơ này).
 • Nếu người nộp hồ sơ/người đăng ký chọn phương thức nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh => tất cả các cá nhân ký số lên hồ sơ đều phải ký hồ sơ bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh (Hệ thống không cho phép cá nhân có chữ ký số công cộng ký lên hồ sơ này).

Lưu ý:

 • Tại bước này, nếu người nộp hồ sơ/người đăng ký muốn xóa tên một cá nhân nào đó khỏi danh sách các cá nhân cần ký lên hồ sơ, chọn nút [Xóa] tương ứng với cá nhân đó trong danh sách, xác nhận lại việc xóa tên cá nhân cần ký lên hồ sơ => Tên cá nhân này sẽ được xóa khỏi danh sách.

Bước 11. Điền khối thông tin Người liên hệ

Người nộp hồ sơ/người đăng ký thực hiện điền thông tin về người nộp hồ sơ để nhận thông tin về tình trạng xử lý hồ sơ.

Bước 12. Kiểm tra thông tin hồ sơ

– Nhấn nút [Kiểm tra thông tin] để kiểm tra xem các thông tin cần nhập đã đầy đủ và đúng theo yêu cầu;

– Hệ thống sẽ hiển thị các cảnh báo lỗi nếu thông tin đã nhập chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác;

– Trong trường hợp có cảnh báo lỗi: tích vào dòng cảnh báo lỗi => Hệ thống sẽ tự động chuyển đến màn hình có trường thông tin bị lỗi;

– Sau khi sửa lỗi, nhấn nút [Đóng báo cáo KT thông tin] để đóng các cảnh báo lỗi;

– Nhấn nút [Kiểm tra thông tin] để kiểm tra lại thông tin hồ sơ:

+ Nếu không còn cảnh báo lỗi, thực hiện tiếp các bước tiếp theo;

+ Nếu còn cảnh báo lỗi, thực hiện lại các bước trên.

– Nhấn nút [Xem trước] để hiển thị Dự thảo Giấy chứng nhận;

Bước 13. Tải văn bản điện tử đính kèm hồ sơ đăng ký thay đổi qua mạng điện tử

* Yêu cầu đối với tài liệu đính kèm là văn bản điện tử:

 • Được tạo trực tuyến hoặc được quét (scan) từ văn bản giấy
 • Có định dạng “.doc” hoặc “.pdf”
 • Thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy (đã được ký tên theo quy định)
 • Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy
 • Có dung lượng không quá 15Mb

* Cách tải tài liệu đính kèm như sau:

Nhấn chọn vào từng tài liệu đính kèm và tiến hành tải các tài liệu theo các mục tương ứng.

Hệ thống chấp nhận cả 2 loại tài liệu đính kèm:

 • Tài liệu đính kèm thông thường được scan (có đủ chữ ký theo yêu cầu);
 • Tài liệu đính kèm có đầy đủ chữ ký số theo quy định dưới dạng bản điện tử.

Sau khi nhấn “Đóng” màn hình đăng ký sẽ tự động cập nhật các trường đã chọn như ảnh bên dưới:

Tiếp theo, nhấn vào Thông báo tạm ngừng kinh doanh” -> “Tải lên”

Chọn File -> bấm “Open” để tải file trên máy tính lên website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Màn hình sẽ hiện danh sách các tài liệu đã được tải lên. Các bạn điền thông tin ở cột “STT” và “Loại đính kèm” sau đó ấn “Lưu”

Kiểm tra lại tất cả thông tin đã nhập trên hệ thống có giống với thông tin trên hồ sơ giấy hay không nhé.

Sau khi điền đầy đủ thông tin của hồ sơ, nhấn nút “Chuẩn bị” -> “Xác nhận”;

Bước 14. Ký số/ Xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

 • Việc chỉ định người ký số/xác định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại bước kê khai thông tin trong bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, như hướng dẫn tại phần trên.
 • Để tiến hành ký số/Xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ mở hồ sơ cần ký, nhấn nút [Ký số/ Xác thực bằng tài khoản ĐKKD] để tiến hành ký số/xác thực;

– Với trường hợp hồ sơ dùng chữ ký số công cộng, cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ thực hiện các bước sau:

+ Cắm USN token vào ổ cắm USB của máy tính;

+ Tích chọn nút xác nhận “Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm”;

+ Nhấn nút [Xác nhận] => Máy tính sẽ tự động chạy chương trình để nhận dạng chữ ký số công cộng và người nộp hồ sơ/người đăng ký sẽ chọn chữ ký số công cộng dùng để ký lên hồ sơ;

+ Nhấn nút [Ký số/Xác thực bằng Tài khoản ĐKKD];

+ Nhập mã PIN;

+ Khi hệ thống thông báo việc ký số thành công, nhấn nút [Đóng].

– Với trường hợp hồ sơ dùng Tài khoản đăng ký kinh doanh, cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ thực hiện các bước sau:

+ Tích chọn nút xác nhận “Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm” => Phần tên đăng nhập đã được mặc định sẵn, người ký chỉ cần nhập mật khẩu của tài khoản thông thường đã tạo;

+ Nhấn nút [Xác nhận].

– Hồ sơ đang trong quá trình ký có trạng thái “Đang ký”, người nộp hồ sơ/người đăng ký có thể xem thông tin về tình trạng ký hồ sơ bằng cách chọn khối thông tin [Người ký/Xác nhận];

– Khi hồ sơ đã có đầy đủ chữ ký, trạng thái hồ sơ sẽ chuyển thành “Đã ký”. Nếu phát hiện sai sót trong việc gán tên cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ, người nộp hồ sơ/người đăng ký có thể thay đổi thông tin về cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ => Nhấn nút [Hủy bỏ việc ký hồ sơ] và thực hiện lại bước ký lên hồ sơ từ đầu.

Lưu ý: Người nộp hồ sơ/người đăng ký chỉ có thể nộp hồ sơ khi tất cả các cá nhân có trách nhiệm ký hồ sơ đã ký vào hồ sơ.

Bước 15. Nộp hồ sơ vào Phòng Đăng ký kinh doanh

Hoàn tất quá trình nhập và nộp hồ sơ trên mạng

– Sau khi người nộp hồ sơ/người đăng ký hoàn thành việc nộp hồ sơ, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chuyển sang trạng thái “Đang nộp” và được tự động tiếp nhận trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để và chuyển về tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh tương ứng phục vụ cho việc xử lý hồ sơ. Hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái “Đã gửi đi” nếu được tiếp nhận thành công trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

 

– Khi hồ sơ đã được nộp thành công, Hệ thống hiển thị 02 bản in trên tài khoản của người nộp hồ sơ/người đăng ký.

+ Bản Xem trước hồ sơ bao gồm các thông tin của hồ sơ đã nộp => Nhấn nút [Xem trước] => [Khởi tạo] để tạo bản in này.

+ Giấy biên nhận => Nhấn nút [In] để xem và in Giấy biên nhận.

Bước 16. Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ

 • Sau khi hồ sơ được lưu trên ứng dụng đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, người nộp hồ sơ/người đăng ký có thể tìm kiếm hồ sơ tại bất kỳ thời điểm nào.
 • Sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình, người nộp hồ sơ/người đăng kýchọn “Danh sách hồ sơ đăng ký” => Tìm kiếm hồ sơ theo các tiêu chí có sẵn như tên doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp; số tham chiếu của hồ sơ.

– Tại danh sách hồ sơ, người sử dụng có thể nhìn thấy tình trạng xử lý bộ hồ sơ đã đăng ký.

* Các giấy tờ nhận được khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Người nộp hồ sơ/người đăng ký cũng có thể xem các văn bản liên quan đến hồ sơ: Giấy biên nhận hồ sơ nộp qua mạng; Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ; Thông tin đầy đủ của hồ sơ nộp trên mạng và trạng thái nộp hồ sơ; trạng thái xử lý hồ sơ tương ứng với từng hồ sơ trong Danh sách hồ sơ đăng ký.

Bước 17. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung (Nếu có)

 • Sau khi hồ sơ đã được nộp trực tuyến, Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét để xử lý hồ sơ do doanh nghiệp nộp. Trong trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ, người nộp hồ sơ/người đăng ký sẽ nhận được email thông báo tại địa chỉ email đã đăng ký.
 • Khi đăng nhập vào tài khoản của mình người nộp hồ sơ/người đăng ký, người nộp hồ sơ/người đăng ký có thể xem Thông báo yêu cầu bổ sung thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh đối với hồ sơ đó.

Các bước nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung

 • Người nộp hồ sơ/người đăng ký truy cập Hệ thống trực tuyến, kiểm tra và chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu, chuẩn bị và ký lại hồ sơ (tương tự các bước đã thực hiện khi nộp hồ sơ lần đầu).
 • Hồ sơ sửa đổi bổ sung không phải thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp, do đó người nộp hồ sơ/người đăng ký không phải thực hiện bước thanh toán. Hồ sơ sẽ được tự động tiếp nhận vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia sau khi hồ sơ được ký.

Bước 18. Nhận kết quả

– Sau khi hồ sơ đã được nộp trực tuyến, Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét để xử lý hồ sơ do doanh nghiệp nộp. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký qua mạng hợp lệ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được email thông báo tại địa chỉ email đã đăng ký.

Nộp hồ sơ bằng bản giấy (trường hợp sử dụng Tài khoản ĐKKD) Trường hợp hồ sơ được nộp bằng Tài khoản ĐKKD, khi hồ sơ đăng ký qua mạng đã hợp lệ, người sử dụng cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh để được nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp:

 • (01) bộ hồ sơ ĐKDN bằng bản giấy (tương ứng với hồ sơ điện tử);
 • Giấy biên nhận điện tử;
 • Thông báo hồ sơ điện tử hợp lệ.

>>Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Quận Bình Tân qua mạng

Trên đây là nội dung về Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng mà Công ty Luật Hùng Phí xin gửi đến Quý khách hàng để tham khảo. Nếu Quý khách còn vướng mắc về vấn đề này hay cần luật sư tư vấn đối với trường hợp, vụ việc cụ thể của mình, Quý khách hãy vui lòng liên hệ luôn hôm nay với Luật sư của Công ty Luật Hùng Phí để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật Hùng Phí

Điện thoại: 0962 75 28 38

Email: info@hungphi.vn

Website: hungphi.vn

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan