Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp

Trong quá trình hình thành và phát triển, doanh nghiệp cần phải có người đại diện theo pháp luật, người này sẽ đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Vậy người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ai? Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm gì? 

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật là gì?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, việc sử dụng bao nhiêu người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp cần cân nhắc xem xét kỹ để thuận tiện cho vấn đề quản lý công ty và số lượng người đại diện phải được quy định cụ thể trong Điều lệ. Đây là điểm đổi mới của Luật doanh nghiệp 2020 so với Luật doanh nghiệp 2014 và 2005. Quy định này nhằm đáp ứng linh động nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Xem thêm: Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

2. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp

Căn cứ theo Điều 13 Luật doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

  • Một là, thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Hiện nay, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn chưa có quy định giải thích thế nào là “trung thực, cẩn trọng”. Việc này đòi hỏi, để áp dụng quy định này một cách hiệu quả thì tại Điều lệ công ty các doanh nghiệp cần định nghĩa cụ thể hoặc đưa ra một giới hạn để người đại diện theo pháp luật có thể nắm rõ về trách nhiệm “trung thực, cẩn trọng” của họ.
  • Hai là, trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một trong những người nắm rõ các thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh và có quyền quyết định khá cao. Điều này đã tác động tâm lý khiến họ dễ lạm dụng địa vị, chức vụ, nhằm tư lợi hoặc phục vụ lợi ích cho tổ chức, cá nhân khác.
  • Ba là, thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trên đây chỉ là các trách nhiệm chung của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Ngoài ra, tùy từng chức danh của người đại diện theo pháp luật mà Luật doanh nghiệp sẽ có thêm các quy định riêng phù hợp với từng chức danh đó. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự chủ trong việc xác định các trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật để phù hợp với cơ cấu tổ chức, hoạt động mang những đặc điểm đặc thù riêng của doanh nghiệp,… doanh nghiệp có thể quy định thêm các trách nhiệm khác mà người đại diện theo pháp luật cần tuân theo tại Điều lệ công ty dựa trên cơ sở không trái với quy định của pháp luật.

Vui lòng liên hệ Luật Hùng Phí để được tư vấn trong việc xây dựng các quy định liên quan đến trách nhiệm người đại diện theo pháp luật nói riêng và xây dựng Điều lệ công ty nói chung.

3. Người đại diện theo pháp luật của từng loại hình doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. (Căn cứ khoản 3 Điều 190 Luật doanh nghiệp 2020)

XEM THÊM: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Đối với công ty TNHH một thành viên: Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty. (Căn cứ khoản 3 Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2020)

XEM THÊM: Dịch vụ thành lập công ty TNHH một thành viên

Đối với công ty TNHH hai thành viên: Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty. (Căn cứ khoản 3 Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2020)

XEM THÊM: Dịch vụ thành lập công ty TNHH hai thành viên

Đối với công ty cổ phần: Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty. (Căn cứ khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020)

XEM THÊM: Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó. (Căn cứ khoản 1 Điều 184 Luật Doanh nghiệp 2020)

4. Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp

Hiện nay, các doanh nghiệp sau khi thành lập đi vào hoạt động kinh doanh, luôn không ngừng gặp phải những vướng mắc về các thủ tục pháp lý, các rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong các hoạt động kinh doanh hằng ngày. Để khắc phục tình trạng đó, việc tìm đến dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp là một trong những biện pháp hữu hiệu đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có bộ phận pháp chế.

Luật Hùng Phí tự hào là Hãng luật uy tín tại Việt Nam, có các luật sư, chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp sẽ đồng hành, cung cấp các giải pháp có hiệu quả cao trong suốt quá trình thành lập và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhằm đem đến cho các doanh nghiệp dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả nhất. Luật Hùng Phí cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như pháp luật kinh doanh, thủ tục hành chính, thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ, pháp luật đầu tư,…

Trên cơ sở muốn đem lại cho doanh nghiệp lợi ích cao nhất, các dịch vụ pháp lý cung cấp tại Luật Hùng Phí đều có chi phí hợp lý, báo giá trọn gói và không phát sinh phụ phí. Bên cạnh đó, các thông tin của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối.

Trên đây là nội dung về Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp mà Công ty Luật Hùng Phí xin gửi đến Quý khách hàng để tham khảo. Nếu Quý khách còn vướng mắc về vấn đề này hay cần luật sư tư vấn đối với trường hợp, vụ việc cụ thể của mình, Quý khách hãy vui lòng liên hệ luôn hôm nay với Luật sư của Công ty Luật Hùng Phí để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Thông tin liên hệ:

Công ty Luật Hùng Phí

Điện thoại: 0962 75 28 38

Email: info@hungphi.vn

Website: hungphi.vn

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!

Đánh giá

Bài viết liên quan